Εταίροι

EkoRegion Slovakia

Σλοβακία

Η EkoRegion Slovakia είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 από εμπειρογνώμονες σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Trnava.

Έχουμε 3 μόνιμους υπαλλήλους, 13 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης και 6 εθελοντές. Οι δραστηριότητές μας αποσκοπούν στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και ταυτόχρονα την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Διαθέτουμε πλούσιες δεξιότητες στην τομεακή ανάλυση, δραστηριότητες για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας – αξιοποίηση αποβλήτων, δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας κυρίως για ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, βιώσιμο τουρισμό – κυρίως δραστηριότητες οικοτουρισμού και υποστήριξη επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων στους τομείς του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας. Συνεργαζόμαστε με δήμους για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα μακροχρόνια προγράμματά μας είναι επίσης προσαρμοσμένα για άτομα με χαμηλά προσόντα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεργαζόμαστε ενεργά με δήμους, ενδιαφερόμενους φορείς, επαγγελματικές σχολές της περιοχής, τις ΜΜΕ και τις βιοτεχνίες, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβακίας, καθώς και με τον κρατικό φορέα προστασίας της φύσης σε περιφερειακό επίπεδο και με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας στη Μπρατισλάβα. Είμαστε μέλη της Εθνικής Αγροτικής Ανάπτυξης, της Εταιρείας για την Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική και της πλατφόρμας για την κυκλική οικονομία. Έχουμε καλή συνεργασία σε έργα με οργανισμούς-εταίρους από την Αυστρία, τη Γαλλία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Innovation Training Center (ITC)

Ισπανία

Το Innovation Training Center (ITC) είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών με έδρα την Πάλμα ντε Μαγιόρκα (ES), ο οποίος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με καινοτόμα υλικά και υπηρεσίες (R+D+I approach) για την προώθηση της καινοτομίας στη μάθηση, επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη οργανισμών κατάρτισης και εκπαίδευσης. Έχουμε την έδρα μας στο PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, http://www.parcbit.es/) ένα ειδικό πάρκο για την προώθηση της καινοτομίας και της κατάρτισης στις ΤΠΕ για νέους, ενήλικες, επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Η εμπειρία μας, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε το δικό μας τμήμα Ε & Α για την ανάπτυξη και εφαρμογή των δικών μας τεχνολογικών και eLearning έργων. Η διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων μας έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα έργων Ε & Α και έχει δημιουργήσει μια εντατική εμπειρία δικτύωσης με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς: κυβερνητικά ιδρύματα, τεχνολογικά κέντρα και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Διαθέτουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία σε:

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, ενοτήτων και μαθημάτων κατάρτισης δεξιοτήτων που σχετίζονται με το EQF.
 • Υποστήριξη οργανισμών κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών, ρουμπρίκες και μαθησιακό περιεχόμενο
 • Καινοτομία στην ηλεκτρονική μάθηση
 • Καινοτομία στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας (Coaching/Mentoring), της σχεδιαστικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης
 • Διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, ηλεκτρονικά βιβλία και ψηφιακό περιεχόμενο

Βασιζόμαστε σε μια ομάδα εργαζομένων μέσης και ανώτερης ηλικίας με πολύ μεγάλα κίνητρα και γεμάτη καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που μπορούν όχι μόνο να παρέχουν καλά παραδοτέα αλλά και τον ενθουσιασμό τους για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω αξιοποίηση του έργου

Stimmuli For Social Change

Ελλάδα

Η Stimmuli είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που οραματίζεται να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να επιτευχθεί αποστολή του, ο οργανισμός σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν την αλλαγή συμπεριφοράς, εμπνέουν την επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Πιο αναλυτικά: Ποιο συγκεκριμένα, Το έργο της Stimmuli εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες:

Σχεδιασμός και αξιολόγηση της μάθησης. Η Stimmuli σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς και προγράμματα σπουδών για τον εξοπλισμό των εκπαιδευόμενων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έως την τριτοβάθμια και την εκπαίδευση ενηλίκων) με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα προωθώντας τη γνώση, την κατανόηση και την ιδιοκτησία αξιών και στάσεων.

Η Stimmuli διαθέτει επίσης τεχνογνωσία στην αξιολόγηση σύνθετων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με έμφαση στις δεξιότητες υιοθετώντας μεθοδολογίες αξιολόγησης εμπνευσμένες από ρεαλιστικές θεωρίες και εργαλεία.

Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων. Η Stimmuli αναπτύσσει ειδικά διαμορφωμένο υλικό και προγράμματα και παρέχει κατάρτιση και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων σε άτομα και οργανισμούς με στόχο να τους παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και συμπεριφορές για την ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς κοινωνικής καινοτομίας. Εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς και κλάδους που κυμαίνονται από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Αναλυτικότερα, αναπτύσσουμε και προσφέρουμε: Επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικά εργαστήρια και εκδηλώσεις, συνεδρίες “Εκπαίδευσης του εκπαιδευτή”, καθώς και ενδυνάμωση και προγράμματα ανάπτυξης της νεολαίας.

Κοινωνική έρευνα. Η Stimmuli διεξάγει έρευνες σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία, την εκπαίδευση, την (κοινωνική) επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα εργαλείων και προσεγγίσεων που συνήθως έχουν ως εξής μορφές: Ανάλυση της κατάστασης της τεχνολογίας, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, έρευνα βέλτιστων πρακτικών, αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων, σχεδιασμός έρευνας και πολιτικής.

Διαχείριση έργων. Η ομάδα μας διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον συντονισμό, τη διαχείριση, την οικονομική παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, η Stimmuli έχει την ικανότητα να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να συντονίζει επιτυχημένα και αποτελεσματικά έργα έρευνας και καινοτομίας.
Δικτύωση. Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να δημιουργήσει αντίκτυπο σε περισσότερα όλο και περισσότερους ανθρώπους, καθώς μέσω συχνών αναρτήσεων και δημοσιεύσεων, η STIMMULI διατηρεί ενεργή σχέση με τους ενδιαφερόμενους φορείς της.

Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης έργων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών, η STIMMULI έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο που περιλαμβάνει τόσο εμπειρογνώμονες όσο και δυνητικούς δικαιούχους.

Το Stimmuli εκτελεί 30 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και απασχολεί σήμερα 10 άτομα πλήρους απασχόλησης, με σταθερή συνεργασία με ένα δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της Stimmuli ως υπεργολάβοι ανάλογα με τις ανάγκες. Όλα τα μέλη της ομάδας μας υιοθετούν συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον και ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ο οργανισμός μας επιδιώκει να είναι ενεργό μέρος του βιώσιμου μετασχηματισμού σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μας προσπαθεί να σπάσει τον εθισμό στις πλαστικές ευκολίες και να χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα και ανακυκλωμένες συσκευασίες, ενώ ενθαρρύνοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης στη δουλειά, όπως το περπάτημα ή την υποστήριξη της εργασίας από το σπίτι.

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Ιταλία

Η PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική Κοινωνική Επιχείρηση με αποστολή τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την ανταποδοτική πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων – ενεργώντας ως ειδικευμένος αναπτυξιακός παράγοντας, από το 2012, με επιχειρησιακή έδρα την πόλη του Παλέρμο και την έδρα της στην Enna της Ιταλίας.

Το PRISM αποτελεί έναν κόμβο συν-σχεδιασμού, ανοικτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την εκπόνηση προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας και τον διαμοιρασμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από μια διεθνή προοπτική.

Η PRISM αξιολογεί ετησίως τον κοινωνικό της αντίκτυπο, αξιολογώντας όλες τις μορφές σημαντικών αλλαγών που βιώνουν τα άτομα και οι κοινότητες, μετά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές μας ως “συν-εμπειρογνώμονες”. Ο αντίκτυπος εξετάζει την ενίσχυση του εισοδήματος και του επιπέδου ένταξης στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης, την κοινωνική ενσωμάτωση και τις αλλαγές στις σχέσεις, τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και τον γενικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και την ευημερία.

Οι κύριοι τομείς παρέμβασης, που συμβάλλουν στην αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου είναι:

 • Επιχειρηματικότητα και απασχολησιμότητα
  Αύξηση της ανθρώπινης ανάπτυξης και της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης, με παράλληλη ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου για την τόνωση των πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης και την ενδυνάμωση, την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και των συστημάτων αποδοτικότητας.
 • Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες
  Αύξηση και ενίσχυση της ποιότητας, της ζωτικότητας και της δημιουργικότητας της ανταποδοτικής και υπεύθυνης ευρωπαϊκής δράσης- έρευνας, επιδίωξη κοινωνικών λειτουργιών που σχετίζονται με το πλαίσιο – σχεδιασμός και προώθηση λύσεων και κοινών παρεμβάσεων.
 • Κοινωνική συνοχή, ισότητα και ισονομία
  Αξιοποίηση μέτρων ενδυνάμωσης σε κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια – επιδίωξη της εξίσωσης των ευκαιριών, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη για όλους, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.
 • Τοπική ανάπτυξη και βιωσιμότητα
  Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών προς ένα βιώσιμο και κοινό αναπτυξιακό μοντέλο παρεμβάσεων και υπηρεσιών με στόχο τη διαφύλαξη και τη βελτίωση των συνθηκών του τοπικού περιβάλλοντος και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
 • Διεθνής συνεργασία, κινητικότητα και νεολαία
  Βελτίωση της διατομεακής και διακρατικής μεταφοράς γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης για τη διαχείριση της συμμετοχικότητας και την κοινωνική ευαισθητοποίησης, για τη διερεύνηση ολοκληρωμένων και δομημένων στρατηγικών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια ανάπτυξη.

Η PRISM αριθμεί επί του παρόντος μια ομάδα 14 αμειβόμενων υπαλλήλων- επιπλέον, η κοινωνική επιχείρηση φιλοξενεί τοπικούς (Πανεπιστήμιο του Παλέρμο) και Ευρωπαίους φοιτητές (Erasmus+ Internship Placements) για πρακτική άσκηση σε θέματα διαχείρισης έργων της ΕΕ και βιώσιμου σχεδιασμού των στρατηγικών κοινωνικής ένταξης.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Email:

info@csicy.com

Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
 
Η πεποίθηση του CSI, είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού σε συνδυασμό με θεμελιωδώς υγιείς και βιώσιμες λύσεις καθώς και η διάσπαση των εξορθολογισμένων λύσεων σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Το CSI συνεργάζεται στενά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς φορείς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 
Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις συστημικές προκλήσεις μέσω τεκμηριωμένων ερευνών, την έρευνα αιχμής των παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, την ανάπτυξη λύσεων λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών και την εφαρμογή αυτών των λύσεων, καθώς διατηρούμε συνεχή επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ανατροφοδότηση και τις προσαρμογές. Η ανατροφοδότηση των μηχανισμών και των διαδικασιών που εφαρμόζουμε μας επιτρέπει να διατηρούμε με βεβαιότητα την επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς μας και να ενημερώνουμε συνεχώς την πρότασή μας για κοινωνικές λύσεις. Η ομάδα του CSI αποτελείται από περισσότερους από 30 ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ΕΕΚ, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές πληροφορικής. Το CSI περικλείει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και έργα και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη, με βάση την εκτεταμένη εμπειρία του στην επιτυχή ολοκλήρωση περισσότερων από 100 χρηματοδοτούμενων έργων. Το CSI επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους και αξιοποιεί την κοινωνική καινοτομία για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, την επίλυση συστημικών προκλήσεων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για άτομα και οργανισμούς.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKTİF ÖĞRENCİ SPOR DERNEĞİ

Τουρκία

Το ULUDAG UNIVERSITESI AOSD είναι ένα μη κερδοσκοπικό δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στη μεγάλη πόλη της Προύσας (με πληθυσμό από 1.000.000 έως 5.000.000 κατοίκους). Επίσημα διαπιστευμένο και/ή αναγνωρισμένο από ΜΚΟ της Τουρκίας,

Το ULUDAG UNIVERSITESI AOSD είναι ένα πολύ μεγάλο (εύρος εγγραφών στην πανεπιστημιακή βαθμίδα: πάνω από 45.000 φοιτητές) συνδιδακτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 2013 οι κύριες δραστηριότητες της οργάνωσης είναι η υλοποίηση διαφόρων ιδεών με εθελοντισμό ή μέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, ιδεών, κεφαλαίων ή έργων. Από την αρχή μέχρι σήμερα έχουμε ομάδα μπάσκετ στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Kaunas, διοργανώνοντας επίσης εβδομαδιαίες αθλητικές δραστηριότητες καλαθοσφαίρισης.

Η οργάνωσή μας έχει συνολικά 2000 μέλη. Τα 200 από αυτά είναι ενεργά μέλη. Μερικά από τα οποία είναι ακαδημαϊκοί επιτυχόντες και καθηγητές. Επίσης, ο σύλλογος διαθέτει 15 έμμισθους υπαλλήλους. Πεδίο εργασίας Συνεργασία με άλλες οργανώσεις, αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και άλλα νομικά πρόσωπα και ιδιώτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

 • Η διοργάνωση round tables, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, φόρουμ, διαλέξεων και προβολών για παιδιά και τη νεολαία,
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργαστηρίων και διαλέξεων που θα υλοποιούνται από τα μέλη του Συλλόγου και η μεταφορά των γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια χρόνων εργασίας και εμπειρίας στους τομείς του συλλόγου,
 • Παραγωγή εκδόσεων (φυλλάδια, μπροσούρες, αφίσες, βιβλία κ.λπ.) στον τομέα των δραστηριοτήτων του Συλλόγου,
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση διαφόρων σχεδίων στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών με έμφαση στα εξής θέματα που σχετίζονται με τους στόχους της ένωσης,
 • Παραγωγή εκστρατειών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Προώθηση του διαλόγου και συμβολή στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, της άγνοιας, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων μέσω της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών, παιδιών, ατόμων
  Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με την ενθάρρυνση της συμμετοχής παιδιών, νέων και ενηλίκων μέσω ποικίλων εθελοντικών δραστηριοτήτων και την προώθηση του εθελοντισμού μέσω εκπαίδευση και εκστρατείες προώθησης,
 • Διοργάνωση εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και επιστημονικών και επαγγελματικών εργασιών, σχολείων, συνεδρίων και σεμιναρίων,
 • Μη θεσμική εκπαίδευση για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ομάδων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή και κάθε μορφή διάκρισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • Ένταξη, βοήθεια και υποστήριξη καθώς και πληροφόρηση, συμβουλευτική, εκπαίδευση, διάφορες μορφές πρόληψης, παιδότοποι, εργαστήρια, λέσχες για κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες,
 • Διοργάνωση περιπέτειας, αθλητικών, πολιτιστικών/καλλιτεχνικών και άλλων προγραμμάτων, συναντήσεων και τουρνουά

ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ

Ελλάδα

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα ελληνικών βιομηχανιών. Ο κύριος σκοπός της ίδρυσής του ήταν η δημιουργία ενός αξιόπιστου φορέα που θα αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης και την υποστήριξη της δια βίου μάθησης σε εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ως εκπαιδευτικός βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ), λειτουργεί στο πλαίσιο της θεσμικής εποπτείας του.

Ο ΣΕΒ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετατροπή της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη λειτουργία των θεσμών, προωθεί τους αρμόδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και τις απόψεις και θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τις εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική ευθύνη δικτυώνει επίσης τα μέλη του με κέντρα λήψης αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Τα τελευταία 40 χρόνια, υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Βόλο, αλλά και ενδοεπιχειρησιακά στις επιχειρήσεις.

Η άμεση σύνδεση με όλους τους παραγωγικούς τομείς και η μακροχρόνια εμπειρία επιτρέπει στο ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ να είναι αποτελεσματικό σε Εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και προγράμματα ΕΚΕ. Συνδεόμαστε με περισσότερες από 800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και έχουμε μακροχρόνια συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πανεπιστήμια και εμπειρογνώμονες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Το εξειδικευμένο, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και τα υψηλά κριτήρια ποιότητας, καθιστούν το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε μεγάλα έργα, όπου οι αυστηρές προθεσμίες και η ποιότητα των παραδοτέων είναι καθοριστικής σημασίας.

Το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ εκπαιδεύει εκπαιδευτές ενηλίκων από το 2007 προκειμένου να πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός για την Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Έχει επίσης εκπαιδεύσει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και δασκάλους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ: Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας και Σύστημα Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001, για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ παράλληλα διαθέτουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (SDEP) σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ είναι ένας διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17024 από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Η ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ: Να ενισχύουμε τα άτομα με επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες. Πιστεύουμε στις συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται στην ηθική, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και τα ποιοτικά αποτελέσματα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ: Η σε βάθος έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των συνεργατών μας και η περαιτέρω δημιουργία κατάλληλης κατάρτισης προγραμμάτων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: Να γίνουμε σημείο αναφοράς στην επαγγελματική κατάρτιση & δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.