Ενότητα 3: Ψηφιακές ΤΠΕ

Μαθησιακοί στόχοι

Με τη βοήθεια της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας με τίτλο «Ψηφιακές ΤΠΕ», οι γυναίκες επιχειρηματίες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ενότητα καλύπτει σημαντικά θέματα όπως ανάλυση δεδομένων, συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης, επιλογή πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, κυβερνοασφάλεια και μάρκετινγκ, γνώσεις απαραίτητες στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Η ενότητα παρέχει στις γυναίκες επιχειρηματίες τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο βελτίωσης των σχέσεων με τους πελάτες, τη μεγιστοποίηση της διαδικτυακής παρουσίας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ψηφιακών διαδικασιών. Αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική θα βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να πετύχουν στις προσπάθειές τους, προετοιμάζοντάς τις ώστε να ευδοκιμήσουν σε έναν ψηφιακά συνδεδεμένο και ψηφιοποιημένο κόσμο.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου