Σχεδόν φτάσαμε! Σας απομένει μόνο ένα βήμα για να κερδίσετε τη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης σας, αλλά να θυμάστε ότι το τεστ αξιολόγησης είναι διαθέσιμο μόνο για δύο προσπάθειες. Δώστε τον καλύτερό σας εαυτό και καλή τύχη!

Περιεχόμενο ενότητας