Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Αναφορές και υλικό για περαιτέρω ανάγνωση

  1. Δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων
  1. Διαχείριση έργων
  1. Διαχείριση και οργάνωση χρόνου
  1. Διαχείριση κρίσεων
  1. Στρατηγικός σχεδιασμός