Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Αναφορές

1. Παραγωγή και καταιγισμός ιδεών

2. Σχεδιαστική σκέψη

3. Πλάγια σκέψη

4. Ανοικτό πνεύμα

5. Αφήγηση ιστοριών

Freepik: Vectors, Photos, and PSD