Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Αυτοενδυνάμωση – Σύνοψη

Η αυτοενδυνάμωση αναφέρεται στις τεχνικές και τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους, να παίρνουν προορατικές αποφάσεις και να αναπτύξουν μια αίσθηση αποφασιστικότητας. Η αυτοενδυνάμωση απαιτεί από τις γυναίκες να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, να επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, να θέτουν και να επιδιώκουν φιλόδοξους στόχους και να συμμετέχουν ενεργά στην προσωπική τους εξέλιξη και ευημερία. Πρόκειται για ένα δυναμικό ταξίδι που εμπεριέχει αυτογνωσία, ανθεκτικότητα, ελεύθερη και θετική νοοτροπία, αλλά και αφοσίωση στη συνεχή απόκτηση γνώσεων και στην πρόοδο. Αυτά θα επιτρέψουν στις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, να κάνουν επιλογές που συνάδουν με τις αξίες τους και να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους και φτιάχνοντας οι ίδιες το πεπρωμένο τους.