Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Βιβλιογραφικές αναφορές

Γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενδυνάμωση

 • Terjesen, S., Amorós, J. E. “Female entrepreneurship in Latin America and the Caribbean: Characteristics, drivers and relationship to economic development.” European Journal of Development Research 22:3 (2010): 313–330.
 • Terjesen, S., Lloyd, A. The 2015 Female Entrepreneurship Index. Washington, DC: Global Entrepreneurship Development Index, 2015.
 • Berry, N. S., Murphy, J. and Coser, L. (2014) ‘Empowerment in the field of health promotion: recognizing challenges in working towards equity’, Global Health Promotion, 21(4), pp. 35–43.
 • Verheul, I., van Stel, A., Thurik, R. “Explaining female and male entrepreneurship at the country level.” Entrepreneurship & Regional Development 18:2 (2006): 151–183.
 • Jennings, J. E., Brush, C. G. “Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature?” Academy of Management Annals 7:1 (2013): 663–715.
 • Thébaud, S. “Business as plan B: Institutional foundations of gender inequality in entrepreneurship across 24 industrialized countries.” Administrative Science Quarterly 60:4 (2015): 671–711.
 • Kabeer, N. (2001). Reflections on the measurement of women’s empowerment. In Discussing Women’s Empowerment: Theory and Practice. Sida Studies 3. Stockholm: Swedish International Development Cooperation Agency
 • Malhotra, A. & Schuler, S. R. (2005). Women’s Empowerment as a Variable in International Development. In Measuring Empowerment: Cross-disciplinary Perspectives. Ed. Narayan-Parker, D. 71-88.

Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα

 • Resilience, Adaptation and Adaptability, March 2010Cambridge Journal of Regions Economy and Society 3(1):59-70, DOI:10.1093/cjres/rsq001
 • Cicchetti, D. & Curtis, J. (2007). Multilevel perspectives on pathways to resilient functioning. Development and Psychopathology. 19, 627-629. doi: 10.1017/S0954579407000314
 • Cicchetti, D. & Rogosch, F. A. (2009). Adaptive coping under conditions of extreme stress: Multilevel influences on the determinants of resilience in maltreated children. New Directions for Child and Adolescent Development, 2009(124), 47-59. doi: 10.1002/cd.242
 • Ungar, M. (2008). Resilience across Cultures. The British Journal of Social Work, 38(2), 218-235. doi: 10.1093/bjsw/bcl343
 • Masten, A. S. & Reed, M. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 74–88). New York: Oxford University Press.
 • Adaptability and Life Satisfaction: The Moderating Role of Social Support, Mi Zhou1 and Weipeng Lin2,*, Published online 2016 Jul 28. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01134
 • Masten, W. & Wright, M. O. (2010). Resilience over the lifespan: Developmental perspectives on resistance, recovery and transformation. In J. W. Reich, A. J. Zautra & J. S. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience (pp. 213-237). New York, NY: The Guilford Press.

Κριτική σκέψη

 • Baehr, J. (2013). “Educating for the Intellectual Virtues.” Journal of Philosophy of Education 47(2): 248-262.
 • Bailin, S., et al. (1999). “Common Misconceptions of Critical Thinking.” Journal of Curriculum Studies 31(3): 269-283.
 • Bailin, S., et al. (1999). “Conceptualizing Critical Thinking.” Journal of Curriculum Studies 31(3): 285-302.
 • Davies, M. (2009). “Computer Assisted Argument Mapping a Rationale Approach.” Higher Education 58: 799-820.
 • Larson, M., et al. (2004). “Disfluencies in Comprehending Argumentative Texts.” Reading Psychology 25(3): 205-224.
 • Norris, S. (2014). Critical Thinking. Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. D. C. Phillips: 197-200.
 • Sweller, J. (1994). “Cognitive Load Theory Learning Difficulty and Instructional Design.” 295-312.
 • Twardy, C. (2004). “Argument Maps Improve Critical Thinking.” Teaching Philosophy 27(2): 95-116.
 • van Gelder, T. (2005). “Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science.” College Teaching 41-46.
 • The Ideal Problem Solver: a Guide for Improving Thinking, Learning, and Creativity.” Goodreads. Goodreads Inc., n.d. Web. 29 Nov. 2014.
 • Ten Ways to Encourage Creative Thinking.” The Marketing Donut. Atom Content Marketing, n.d. Web. 29 Nov. 2014
 • The Road to a Solution – Using Models to Represent a Problem.” ITS. ITS Education Asia, n.d. Web. 28 Nov. 2014

Διαχείριση του στρες

 • OHara V. (1995), Wellness at Work, New Harbinger inc.
 • Seaward B.L. (1999) Managing Stress: Principles and Strategies for Health and Wellbeing, 2nd edition, Jones and Bartlett Publishers.
 • Understanding Stress (1993) Part 3: Trainers Guide, HMSO.
 • Bond M. (1988) Stress and Self Awareness: a Guide for Nurses, Heinemann.
 • Brookes D. (1997) Breathe Stress Away, Hollanden Publishing.
 • Cooper C.L., Cooper R.D., Eaker L.H. (1987) Living with Stress, Penguin.
 • Cooper C.L. (1995) Handbook of Stress Medicine and Health, CRC Press.
 • Everly G.S. (1989) A Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress Response, Plenum Press.
 • Powell T.J. Enright S.J. (1993), Anxiety and Stress Management, Routledge Alamer, A., & Lee, J. (2019). A motivational process model explaining L2 Saudi students ’ achievement of English. System, 87, 102133.
 • Timmons B.H., Ley R. (1994) Behavioural and Psychological Approaches to Breathing Disorders, Plenum Press.
 • Wilkinson G. (1999) Family Doctor Guide to Stress. Dorling Kindersley.

Αυτενέργεια

 • Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2004). Effective training: systems, strategies, and practices. Upper Saddle River, NJ: Person Education.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Self-determination and intrinsic motivation in human behavior. EL Deci, RM Ryan.–1985.
 • Bille, D. A. (1979 May). Successful educational programming: Increasing learner motivation through involvement. The Journal of Nursing Administration, 9(5), 36-42. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/255144.
 • Hodges, Charles B. (2004 Winter). Designing to motivate: Motivational techniques to incorporate in e-learning experiences. The Journal of Interactive Online Learning, 2(3), 1-7. Available from: http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/2.3.1.pdf. Note: Also relevant for Deliver.
 • Atkinson, J.W. (1974) ‘The mainstream of achievement oriented activity’ in Atkinson, J.W. and Raynor, J.O. (eds) Motivation and Achievement, New York, Halstead.
 • McClelland, D. (1961) The Achieving Society, New York, Free Press.
 • Mullins, L.J. (2002) Managing People in Organisations, Milton Keynes, The Open University.
 • Weiner, B. (1985) ‘An attribution theory of achievement motivation and emotion’, Psychological review, vol.92, pp. 548-73.