Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Γλωσσάριο

Έρευνα λέξεων-κλειδιών: Η διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης των όρων που εισάγουν οι χρήστες στις μηχανές αναζήτησης με στόχο την κατανόηση της πρόθεσης των χρηστών και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης και το μάρκετινγκ.

Βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών: Η πρακτική της στρατηγικής χρήσης στοχευμένων λέξεων-κλειδιών σε διάφορα στοιχεία ενός ιστότοπου, όπως τίτλους, περιεχόμενο και διευθύνσεις URL, για βελτίωση της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης και αύξηση της επισκεψιμότητας.

Βελτιστοποίηση εντός σελίδας (on-page SEO): Περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου και των στοιχείων μιας ιστοσελίδας, για να βελτιώσει την ορατότητά της και να την κάνει πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης και τους χρήστες.

Βελτιστοποίηση εκτός σελίδας (off-Page SEO): Στρατηγικές και ενέργειες που εκτελούνται εκτός ιστότοπου για βελτίωση της κατάταξής της στις μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εξωτερικών συνδέσμων (link building), του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της συμμετοχής σε ιστολόγια τρίτων.

Πύλη πληρωμών: Μια υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται με ασφάλεια πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά καταστήματα, κρυπτογραφώντας τις πληροφορίες πληρωμής των πελατών.

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM): Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων, αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας, τη συνεργασία με τους πελάτες και την καθοδήγησή τους στη χοάνη μάρκετινγκ.

Χοάνη μάρκετινγκ (marketing funnel): Ένα εννοιολογικό μοντέλο που αναπαριστά τα στάδια από τα οποία περνάει ένας πελάτης, από την αρχική ενημέρωση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία έως την τελική αγορά. Συνήθως χωρίζεται σε στάδια όπως η ενημέρωση, το ενδιαφέρον, η μετατροπή και η διατήρηση.

Στοχευμένη διαφήμιση: Δημιουργία και παροχή διαφημιστικού περιεχομένου ειδικά προσαρμοσμένου για ένα συγκεκριμένο κοινό με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα ή τη συμπεριφορά του.

Μάρκετινγκ περιεχομένου: Μια στρατηγική προσέγγιση για τη δημιουργία και τη διανομή χρήσιμου και σχετικού περιεχομένου για την προσέλκυση και τη δέσμευση του κοινού-στόχου, με τελικό σκοπό τις ενέργειες των πελατών που θα επιφέρουν κέρδος.

Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) : Ένα σύνολο κανόνων και πρωτοκόλλων που επιτρέπει σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού να επικοινωνούν και να ανταλλάζουν δεδομένα, επιτρέποντας την ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Ποσοστό μετατροπής: Το ποσοστό των επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας που πραγματοποιούν μια επιθυμητή ενέργεια, όπως η πραγματοποίηση μιας αγοράς ή η συμπλήρωση μιας φόρμας, επί του συνολικού αριθμού των επισκεπτών.

Μάρκετινγκ επιρροής: Συνεργασία με άτομα που έχουν σημαντική διαδικτυακή παρουσία και μεγάλο αριθμό ακόλουθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (influencers) για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αξιοποιώντας την αξιοπιστία και την εμβέλειά τους.

Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO): Η πρακτική της βελτιστοποίησης ενός ιστότοπου ώστε να κατατάσσεται υψηλότερα στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (SERP) και να αυξάνει την οργανική (όχι επί πληρωμή) επισκεψιμότητά του.

Μεταπεριγραφή: Μια σύντομη περίληψη ή απόσπασμα κειμένου που εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης κάτω από τον τίτλο της σελίδας, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ετικέτες Alt: Περιγραφικό κείμενο για τις εικόνες σε μια ιστοσελίδα, το οποίο προωθεί την προσβασιμότητα και βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εικόνων.

Φιλικότητα προς τα κινητά: Η ποιότητα του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας μιας ιστοσελίδας, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προβληθεί εύκολα σε κινητές συσκευές, εξυπηρετώντας τον αυξανόμενο αριθμό των χρηστών κινητών τηλεφώνων.