Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Γλωσσάριο

  • Προσαρμοστικότητα: Η ιδιότητα του να μπορείς να αλλάζεις ή να μεταβάλλεσαι προκειμένου να αντιμετωπίζεις νέες καταστάσεις.
  • Ανθεκτικότητα: Η ικανότητα των ανθρώπων ή των πραγμάτων να ανακάμπτουν γρήγορα μετά από κάτι δυσάρεστο, όπως το σοκ.
  • Λήψη αποφάσεων: Διαδικασία λήψης απόφασης για κάτι σημαντικό, ιδίως για μια ομάδα ανθρώπων.
  • Επίλυση προβλημάτων: Η διαδικασία εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Κριτική σκέψη: Η αντικειμενική, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων για τη διαμόρφωση κρίσης.
  • Άγχος: Πίεση ή ανησυχία που προκαλείται από τα προβλήματα στη ζωή ενός ατόμου.
  • Διαχείριση του στρες: Μέθοδος περιορισμού του στρες και των επιπτώσεών του με την εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς και σκέψης.
  • Αυτενέργεια: Η ιδιότητα του να είναι κανείς ικανός να εργάζεται σκληρά και να καταβάλλει προσπάθεια χωρίς εξωτερική πίεση.