Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Κεφάλαιο 3 Ανάλυση και πληροφορίες δεδομένων

Ορισμός:

Δεδομένα = μια συλλογή στοιχείων. Ανάλυση = οργάνωση και εξέταση δεδομένων. Πληροφορίες = ανακάλυψη μοτίβων στα δεδομένα.

Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από μια γραμμικότητα. Τα δεδομένα συλλέγονται και ταξινομούνται, ακολούθως αναλύονται, και στη συνέχεια εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες από αυτά.

Τα δεδομένα, η αναλύση και οι πληροφορίες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τα δεδομένα είναι ο «ψηφιακός χρυσός» που κινεί τα πάντα στον σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε προηγμένη ανάλυση, ώστε να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι αλληλένδετοι: δεν μπορούμε να διεξάγουμε ανάλυση χωρίς δεδομένα και δεν μπορούμε να ερμηνεύσομε τις πληροφορίες χωρίς ανάλυση. Ωστόσο, συχνά συγχέουμε αυτούς τους όρους και τους χρησιμοποιούμε ως συνώνυμους. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο καθένας από αυτούς.