Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Κεφάλαιο 4 Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO)

Ορισμός

Η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization, SEO) είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του.