Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Επισκόπηση

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει απαραίτητο συστατικό στοιχείο του μάρκετινγκ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook ή το LinkedIn, είναι πόροι που καμία νέα εταιρεία δεν πρέπει να αγνοήσει, αφού αυτοί λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των πελατών και της εταιρείας. Στο παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα βασικά θέματα: Τι είναι το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σημαντικό, ποια είναι τα βασικά εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πώς να θέσετε σαφείς στόχους πέραν του κέρδους και ποιος είναι ο ρόλος του Διαχειριστή Κοινότητας: Τεχνικές αφήγησης ιστοριών, μάρκετινγκ επιρροής (influencer marketing) και χρήση κινητών τηλεφώνων.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

  • Ορισμός του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσδιορισμός των δυνατοτήτων του.
  • Προσδιορισμός του καλύτερου τρόπου για τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής για την επίτευξη στόχων.
  • Κατανόηση της έννοιας του Διαχειριστή Κοινότητας και εφαρμογή ορισμένων από τις τεχνικές του.