Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Στρατηγικός σχεδιασμός σε επιχειρηματικό πλαίσιο

Ορισμός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός στη διοίκηση επιχειρήσεων και έργων είναι η διαδικασία καθορισμού και τεκμηρίωσης της κατεύθυνσης της μικρής σας επιχείρησης, η αξιολόγηση τόσο του πού βρίσκεστε όσο και του πού πηγαίνετε. Ένα καλογραμμένο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησής σας, επειδή βοηθά εσάς και τους υπαλλήλους σας να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις.

Διαφορές μεταξύ ενός στρατηγικού σχεδίου και ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και συνήθως καλύπτει μόνο το επόμενο έτος. Τα επιχειρηματικά σχέδια χρησιμοποιούνται επίσης τακτικά στα αρχικά στάδια της έναρξης μιας επιχείρησης και μπορεί να περιλαμβάνουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την ανάπτυξη όλων των πτυχών της επιχείρησης πριν ξεκινήσει να λειτουργεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, πρέπει να διερευνήσετε την αγορά και να καθορίσετε ρεαλιστικούς οικονομικούς στόχους.

Από την άλλη, ένα στρατηγικό σχέδιο είναι πιο αφηρημένο και ευέλικτο. Χρησιμεύει ως οδικός χάρτης για τη μικρή επιχείρησή σας, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Σας επιτρέπει να μετράτε τις επιδόσεις, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησής σας με την πάροδο του χρόνου. Αναθεωρώντας τακτικά το σχέδιο, μπορείτε να αναλύετε και να επικαιροποιείτε τους στόχους μάρκετινγκ, πωλήσεων, ανάπτυξης προϊόντων, λειτουργίας και εσόδων, ώστε να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.