Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Τι είναι η πλάγια σκέψη;

Ορισμός: Η πλάγια σκέψη (lateral thinking) είναι μια έννοια που εισήγαγε ο Edward de Bono, γνωστός ψυχολόγος, γιατρός και συγγραφέας, για να περιγράψει την προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει τη σκέψη έξω από τα συμβατικά πρότυπα και τη διερεύνηση δημιουργικών και αντισυμβατικών λύσεων. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή «κάθετη» σκέψη που ακολουθεί λογικές διαδικασίες βήμα προς βήμα, η πλάγια σκέψη ενθαρρύνει την εξέταση των προβλημάτων από μη αναμενόμενες οπτικές γωνίες και τη δημιουργία μη προφανών συσχετισμών.

Στην πλάγια σκέψη, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία νέων ιδεών, εννοιών και προσεγγίσεων που αρχικά μπορεί να φαίνονται άσχετες ή ακόμη και παράλογες. Αυτή η αποκλίνουσα σκέψη επιτρέπει στα άτομα να απελευθερωθούν από παγιωμένα πρότυπα σκέψης και να εξερευνήσουν καινοτόμες δυνατότητες. Η πλάγια σκέψη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε καταστάσεις όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν αποτύχει να δώσουν λύσεις ή όταν απαιτείται μια νέα οπτική για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις.

Η έννοια της πλάγιας σκέψης έχει διερευνηθεί και διαδοθεί εκτενώς από τον Edward de Bono στο βιβλίο του με τίτλο «Lateral Thinking: Creativity Step by Step», το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1970. Σε αυτό το βιβλίο και σε μεταγενέστερα έργα, ο de Bono περιγράφει διάφορες τεχνικές και ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πλάγιας σκέψης και την προώθηση της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.

Μία από τις βασικές έννοιες που εισήγαγε ο de Bono στο βιβλίο του είναι η έννοια του «po» (από τον κινεζικό όρο «biángpō»), η οποία αντιπροσωπεύει τη στιγμή που ένα άτομο βιώνει μια ξαφνική αλλαγή στην αντίληψη, η οποία οδηγεί σε μια νέα ιδέα ή λύση.

Σε γενικές γραμμές, η πλάγια σκέψη ενθαρρύνει τα άτομα να εξερευνήσουν αχαρτογράφητες περιοχές σκέψης και να αξιοποιήσουν τη δύναμη της δημιουργικότητας, προκειμένου να βρουν ξεχωριστές και καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για άτομα και ομάδες που επιδιώκουν να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς του νου και να ανακαλύψουν νέες οπτικές στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.