Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Βελτιστοποίηση εντός σελίδας

Η βελτιστοποίηση εντός σελίδας (on-page ή on-site SEO), περιλαμβάνει τη διαδικασία βελτιστοποίησης στη δομή, το περιεχόμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης. Οι συνήθεις τεχνικές βελτιστοποίησης εντός σελίδας περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση στοιχείων όπως οι ετικέτες τίτλου, η ποιότητα του περιεχομένου, οι εσωτερικοί σύνδεσμοι και η δομή της διεύθυνσης URL.

Αντίθετα, η βελτιστοποίηση εκτός σελίδας (off-page SEO) επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση παραγόντων εκτός της ιστοσελίδας, όπως η δημιουργία και διαχείριση συνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες (backlinks) για τη βελτίωση του κύρους και της φήμης της ιστοσελίδας σας στα μάτια των μηχανών αναζήτησης.

Για να κάνετε την ιστοσελίδα σας να αποδίδει καλά στις μηχανές αναζήτησης, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Βελτιώνοντας αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να βοηθήσετε την ιστοσελίδα σας να καταταχθεί υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης και να ανταγωνιστεί τις άλλες ιστοσελίδες.

Ακολουθούν μερικά από τα πράγματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσετε για τη βελτιστοποίηση εντός σελίδας:

 • Η διεύθυνση URL των σελίδων σας.
 • Οι τίτλοι των σελίδων σας.
 • Σύντομες περιγραφές των σελίδων σας (μεταπεριγραφές).
 • Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιείτε στις σελίδες σας.
 • Περιγραφές για εικόνες (alt tags).
 • Χρήση σημαντικών λέξεων και φράσεων (λέξεων-κλειδιών) στο περιεχόμενό σας.
 • Αποτελεσματικό και λεπτομερές περιεχόμενο.
 • Γρήγορη φόρτωση των σελίδων.
 • Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των σελίδων του ιστότοπού σας.
 • Βελτιστοποίηση των εικόνων που χρησιμοποιείτε.
 • Καλή λειτουργία του ιστότοπου σε κινητά τηλέφωνα.

Για να βελτιώσετε τα πιο πάνω, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να κάνετε τους τίτλους και τις περιγραφές των σελίδων σας πιο ελκυστικά.
 • Να γράφετε περισσότερο και καλύτερο περιεχόμενο.
 • Να εκκαθαρίσετε τον κώδικα στο παρασκήνιο του ιστότοπού σας.
 • Να απλοποιήσετε τον τρόπο πλοήγησης στον ιστότοπό σας.
 • Να κάνετε τον ιστότοπό σας να φορτώνει γρηγορότερα.

Η βελτιστοποίηση του ιστότοπού σας για τις μηχανές αναζήτησης θα πάρει κάποιο χρόνο και δεν θα δείτε άμεσα αποτελέσματα. Ωστόσο, αν ακολουθήσετε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, ο ιστότοπός σας θα είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στους αλγόριθμους των μηχανών αναζήτησης και να διατηρήσει την επισκεψιμότητά του μακροπρόθεσμα.

Όταν δημιουργείτε διευθύνσεις URL για τις σελίδες σας, καλό είναι να τις κρατάτε σύντομες και να βεβαιώνεστε ότι περιγράφουν το περιεχόμενο της σελίδας. Η χρήση λέξεων που σχετίζονται με το θέμα σας στη διεύθυνση URL, αντί για μια σειρά αριθμών και γραμμάτων διευκολύνει τους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν γρήγορα τι αφορά η κάθε σελίδα.

Για να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, είναι σημαντικό να βοηθήσετε τη Google να κατανοήσει τι ακριβώς αφορά ο ιστότοπός σας. Ένας τρόπος να το κάνετε αυτό είναι η χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών στην ετικέτα τίτλου κάθε σελίδας. Η ετικέτα τίτλου είναι το τμήμα του κώδικα της ιστοσελίδας που περικλείεται στις ετικέτες <title> και </title>. Συμπεριλαμβάνοντας σχετικές λέξεις-κλειδιά σε αυτή την ετικέτα τίτλου, γίνεται ευκολότερο για τα αυτοματοποιημένα προγράμματα της Google να αντιληφθούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.

Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε η ετικέτα τίτλου σας να είναι κάτω από 55 χαρακτήρες, ώστε να διασφαλίσετε ότι η Google θα την εμφανίζει σωστά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιπλέον, είναι καλή πρακτική να τοποθετείτε τη βασική σας λέξη-κλειδί στην αρχή της ετικέτας τίτλου.

Η μετα-περιγραφή δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτιστοποίηση εντός σελίδας, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που ενημερώνει τους χρήστες για τον ιστότοπό σας. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Google επισημαίνει τους όρους αναζήτησης που βρίσκονται στη μετα-περιγραφή σας, καθιστώντας σημαντική τη βελτιστοποίησή τους για τη βελτιστοποίηση εντός σελίδας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη μετα-περιγραφή σας, καλό είναι να συμπεριλάβετε τις βασικές και σχετικές λέξεις-κλειδιά σας.

Όσον αφορά τις ετικέτες επικεφαλίδων, αυτές θα πρέπει να εξυπηρετούν τόσο τις μηχανές αναζήτησης όσο και τους χρήστες. Ενσωματώστε ετικέτες επικεφαλίδων στο περιεχόμενό σας για να το χωρίσετε σε ενότητες, διευκολύνοντας έτσι τους αναγνώστες να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν. Επιπλέον, μπορείτε να συμπεριλάβετε τις κύριες ή σχετικές λέξεις-κλειδιά σας σε αυτές τις ετικέτες επικεφαλίδων, για να βοηθήσετε τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο της σελίδας σας.

Οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να δουν άμεσα το περιεχόμενο πολυμέσων, οπότε βασίζονται στις ετικέτες alt για να κατανοήσουν τη φύση των στοιχείων πολυμέσων. Για παράδειγμα, αν έχετε μια εικόνα ενός νόστιμου κόκκινου μήλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα alt όπως «νόστιμο κόκκινο μήλο» για να το περιγράψετε. Επιπλέον, δίνοντας κατάλληλο όνομα στα αρχεία εικόνων σας, βοηθάτε τη Google να κατανοήσει τα πολυμέσα σας. Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνετε πάντα ετικέτες alt για τα στοιχεία πολυμέσων σας. Αυτές οι ετικέτες alt δεν βοηθούν μόνο τις μηχανές αναζήτησης, όπως η Google, αλλά ενισχύουν την προσβασιμότητα για τους χρήστες που μπορεί να έχουν δυσκολία να δουν ή να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενό σας. Χρησιμοποιώντας ετικέτες alt, κάνετε το περιεχόμενό σας προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας.

Οι λέξεις-κλειδιά είναι συγκεκριμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται στη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης, για να στοχεύσουν σε αυτό που αναζητούν οι χρήστες. Κάθε σελίδα στον ιστότοπό σας θα πρέπει να έχει γραπτό περιεχόμενο που να αναφέρεται στο θέμα της συγκεκριμένης σελίδας. Όταν χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά στο κείμενο της σελίδας σας, βοηθάτε το Google να καταλάβει περί τίνος πρόκειται η σελίδα και πώς να την κατατάξει σωστά.

Το περιεχόμενο χρησιμεύει τόσο ως τρόπος παροχής πληροφοριών στους χρήστες όσο και ως μέσο για την παροχή πλαισίου στις μηχανές αναζήτησης. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βελτιστοποίηση εντός σελίδας. Το περιεχόμενο δίνει στους χρήστες ένα κίνητρο για να επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας. Είτε έρχονται για να διαβάσουν μια δημοσίευση στο ιστολόγιό σας είτε για να εξερευνήσουν μια σελίδα ενός προϊόντος, οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό σας. Η βελτιστοποίηση του περιεχομένου είναι σημαντική επειδή βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να το κατανοήσουν και να το κατατάξουν σωστά, διευκολύνοντας σε τελική ανάλυση τους χρήστες να ανακαλύψουν τον ιστότοπό σας.

Η ταχύτητα σελίδας αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία φορτώνει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Δεδομένου ότι οι χρήστες έχουν εξαιρετικά μικρή διάρκεια προσοχής κατά μέσο όρο, περίπου το 50% των χρηστών θα εγκαταλείψουν μια ιστοσελίδα αν δεν φορτώσει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Οι άνθρωποι έχουν έντονη επιθυμία για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η εσωτερική διασύνδεση (internal linking) περιλαμβάνει τη δημιουργία συνδέσμων που συνδέουν διαφορετικές σελίδες στον ιστότοπό σας. Η εσωτερική διασύνδεση είναι μια συχνά παραμελημένη πτυχή της βελτιστοποίησης εντός σελίδας. Ωστόσο, καθώς ο ιστότοπός σας επεκτείνεται, η καθιέρωση μιας συστηματικής προσέγγισης για την εσωτερική διασύνδεση καθίσταται ζωτικής σημασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εσωτερική διασύνδεση βοηθά τους ανιχνευτές ιστού στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα σας, στην ανακάλυψη νέου περιεχομένου και στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων σελίδων.

Οι εικόνες είναι ένας τύπος πολυμέσων που βοηθά στην κατανόηση και τη γρήγορη σάρωση του περιεχομένου από τους χρήστες. Οι εικόνες είναι σημαντικές τόσο για τη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης όσο και για την εμπειρία του χρήστη. Βοηθούν στον διαχωρισμό του περιεχομένου και στην κατανόηση του πλασίου, ιδίως για πολύπλοκες διαδικασίες ή χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Φροντίστε να ενσωματώνετε εικόνες στο περιεχόμενό σας, είτε πρόκειται για φωτογραφίες αρχείου, είτε για προσαρμοσμένα γραφικά, είτε για στιγμιότυπα οθόνης.

Η φιλικότητα προς τις κινητές συσκευές αναφέρεται στο πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προβληθεί ο ιστότοπός σας σε κινητές συσκευές. Ένας ιστότοπος που λειτουργεί καλά σε κινητές συσκευές είναι εξαιρετικά σημαντικός, επειδή περισσότερες από τις μισές επισκέψεις προέρχονται από έξυπνα τηλέφωνα και τάμπλετ. Εάν οι χρήστες των κινητών συσκευών δεν μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα, η Google λαμβάνει υπόψη τη φιλικότητα προς τα κινητά και την ανταπόκριση στην κατάταξη των ιστοσελίδων. Επομένως, αν ο ιστότοπός σας δεν έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, χάνετε πιθανούς πελάτες και έσοδα.