Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού

Αυτό που καθιστά το στρατηγικό σχέδιο χρήσιμο είναι ο τρόπος με τον οποίο σας βοηθά να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις. Το στρατηγικό σχέδιο θέτει τα όρια και τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις στρατηγικές σας αποφάσεις.

Τα 3 βήματα της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού:

Η φάση της συζήτησης αποσκοπεί στη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, απόψεων και στοιχείων. Ορίστε τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις με τους υπαλλήλους και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό που θα εμπλακεί στον στρατηγικό σχεδιασμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα πρόγραμμα και σαφείς προσδοκίες σχετικά με το τι θέλετε να πετύχετε σε κάθε συνάντηση. Αυτό θα κρατήσει τις συζητήσεις εστιασμένες και θα βοηθήσει στην αποφυγή περισπασμών. Στις πρώτες συναντήσεις, προσπαθήστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης, όπως: «Πού βρισκόμαστε τώρα;» και «Πού βρίσκονται οι ανταγωνιστές μας;». Μόλις έχετε μια καλή ιδέα για το πού βρίσκεται η επιχείρηση, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε μελλοντικές συναντήσεις.

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις με τους υπαλλήλους της επιχείρησής σας, μπορείτε επίσης να συλλέγετε πληροφορίες από άτομα εκτός της εταιρείας σας, όπως προμηθευτές, επενδυτές και αναλυτές. Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα έχουν μια μοναδική οπτική όχι μόνο για την επιχείρησή σας, αλλά και για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε. Λαμβάνοντας τις απόψεις τους σχετικά με το πού πιστεύουν ότι κατευθύνεται ο κλάδος και τι πιστεύουν ότι θα αλλάξει στο μέλλον, μπορείτε να καταρτίσετε το στρατηγικό σας σχέδιο και να καθορίσετε πού θέλετε να βρίσκεται η επιχείρησή σας στο μέλλον.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση SWOT. SWOT σημαίνει δυνατά σημεία (Strengths), αδυναμίες (Weaknesses), ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats).

Όταν πραγματοποιείτε μια ανάλυση SWOT, εσείς και οι υπάλληλοί σας εξετάζετε τι κάνει καλά η επιχείρησή σας, πού μπορεί να βελτιωθεί, τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την επιτυχία, καθώς και τυχόν ανταγωνιστές ή εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιχείρηση να πετύχει.

Αφού συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες, είναι ώρα για τη φάση ανάπτυξης. Τότε είναι που θα αρχίσετε να καταρτίζετε το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησής σας. Ένα στρατηγικό σχέδιο αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία:

 • Δήλωση οράματος
 • Δήλωση αποστολής
 • Σκοποί και στόχοι
 • Σχέδιο δράσης
 • Λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο συχνά θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται το στρατηγικό σχέδιο.

Ποιο είναι το όραμά σας;

Είναι ζωτικής σημασίας να ορίσετε το όραμα της επιχείρησής σας. Αυτό σημαίνει να σκεφτείτε πώς θέλετε να είναι η επιχείρησή σας στο μέλλον. Το όραμά σας θα πρέπει να απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις:

 • Τι είδους αντίκτυπο θέλω να έχει η επιχείρησή μου στην κοινότητά μου;
 • Τι περιμένω να πετύχω στο μέλλον;
 • Πώς μπορεί η επιχείρησή μου να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων;

Καθορίστε την αποστολή της επιχείρησής σας

Εδώ είναι που πρέπει να καθίσετε και να γράψετε λεπτομερώς τον σκοπό της επιχείρησής σας. Η αποστολή της επιχείρησης αποτελεί οδηγό για τις καθημερινές της λειτουργίες. Είναι επίσης το σημείο εκκίνησης για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων.

Η δήλωση αποστολής θα πρέπει να απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις:

 • Ποια ακριβώς είναι η επιχείρησή μας;
 • Τι κάνουμε για τους πελάτες μας;
 • Τι μας παρακινεί να δουλέψουμε;

Όταν καθορίζετε σκοπούς και στόχους για την επιχείρησή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι. Συνεργαστείτε με τους υπαλλήλους σας, για να προσδιορίσετε σκοπούς και στόχους τουλάχιστον για τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια, και συζητήστε τον τρόπο με τον οποίο θα μετριούνται και θα παρακολουθούνται αυτοί οι σκοποί και στόχοι.

Δεν είστε σίγουροι ποιοι στόχοι πρέπει να συμπεριληφθούν; Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: αύξηση των πωλήσεων και του κερδους, παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, απόκτηση νέων τύπων πελατών, χρήση ψηφιακών πλατφορμών, βελτίωση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργία βάσης δεδομένων πελατών, επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων, βελτίωση της διατήρησης των εργαζομένων.

Εξίσου σημαντικό είναι να έχετε ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη αυτών των σκοπών και στοχών. Εάν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε τις πωλήσεις σας κατά 10% σε ένα χρόνο, μπορείτε να εντείνετε τις ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν ένα σχέδιο δράσης δεν βοηθά την επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της, τότε πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ένα κρίσιμο μέρος του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται. Ορίστε κάποιον υπεύθυνο για την αναθεώρηση, την επικαιροποίηση και την κοινοποίηση τυχόν αλλαγών στην υπόλοιπη εταιρεία. Είτε είστε εσείς είτε κάποιος άλλος υπάλληλος, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι στην επιχείρηση γνωρίζουν τις αλλαγές και πώς αυτές επηρεάζουν το συνολικό στρατηγικό σχέδιο.

Όταν αναθεωρείτε το στρατηγικό σας σχέδιο, μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν είστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη ενός σκοπού ή στόχου που έχετε θέσει. Μην πανικοβάλλεστε. Επαναξιολογήστε την κατάσταση και, αν χρειαστεί, συζητήστε τα θέματα με τους υπαλλήλους σας. Εντοπίστε τι πήγε στραβά και γιατί η επιχείρησή σας δεν αποδίδει· ίσως ο στόχος ήταν πολύ φιλόδοξος ή μη ρεαλιστικός. Αλλάξτε τον σκοπό ή τον στόχο και επικαιροποιήστε το σχέδιο δράσης για να επανέλθετε στον σωστό δρόμο. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι η μικρή επιχείρησή σας έχει επιτύχει έναν σκοπό ή στόχο νωρίτερα από ό,τι νομίζατε. Αν ναι, μπορείτε να θέσετε έναν νέο σκοπό ή στόχο και να εργαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή, ή να προσπαθήσετε να διατηρήσετε την πρόοδο που έχετε ήδη σημειώσει.

Γιατί είναι σημαντικός ο στρατηγικός σχεδιασμός;

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, αλλά είναι ωφέλιμη για όλους τους εμπλεκόμενους. Ως ιδιοκτήτρια της μικρής επιχείρησης, θα έχετε μια καλύτερη εικόνα των σκοπών και στόχων που θέλετε να πετύχετε, και της πορείας που θα ακολουθήσετε για να τους πετύχετε. Για τους υπαλλήλους σας, η διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της επιχείρησης.

Πηγή: Free Vector by vectorjuice | Businessman on top looking into telescope and employees (freepik.com)