Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Δικτύωση εντός και εκτός διαδικτύου

Από επιχειρηματικής άποψης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδανικά για την ανάπτυξη του εμπορικού σας σήματος και την ενίσχυση της αξιοπιστίας σας στους ανθρώπους με τους οποίους είστε συνδεδεμένοι. Είτε πρόκειται για δικτύωση πρόσωπο με πρόσωπο είτε για διαδικτυακή δικτύωση, η αξιοπιστία και η οικοδόμηση σχέσεων εξακολουθεί να είναι σημαντική για την επιχειρηση.

Το κλειδί για την επιτυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνέπεια και η χάραξη μιας στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που μπορείτε ρεαλιστικά να αφιερώσετε στις διαδικτυακές σας προσπάθειες μάρκετινγκ. Καθορίστε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα περιγράφει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που θα αφιερώνετε στη στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε τι είναι ρεαλιστικό και τι έχει νόημα για την εταιρεία σας και συνεχίστε από εκείνο το σημείο.

Αφού αρχίσετε να εφαρμόζετε τη στρατηγική σας, θα ανυπομονείτε σίγουρα να δείτε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι η δικτύωση, είτε εντός είτε εκτός διαδικτυόυ, αφορά περισσότερο τα μακροπρόθεσμα οφέλη παρά τα άμεσα αποτελέσματα. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη σχέσεων με ανθρώπους και με την οικοδόμηση της αξιοπιστίας της εταιρείας σας – και αυτό δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Πρόκειται για γενικές επιχειρηματικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν πολλοί επαγγελματίες από διάφορους συναφείς κλάδους. Αυτές οι ομάδες συναντώνται συνήθως κάθε μήνα και διοργανώνουν εκδηλώσεις στις οποίες τα άτομα έρχονται σε επαφή με έναν χαλαρό, ανεπίσημο τρόπο. Μπορεί επίσης να διοργανώνουν συναντήσεις με προσκεκλημένους ομιλητές, οι οποίοι μιλούν για σημαντικά θέματα ή συζητούν θέματα που αφορούν τη νομοθεσία, τις τοπικές υποθέσεις ή τα τοπικά επιχειρηματικά προγράμματα.

Τα καλύτερα παραδείγματα αυτών των ομάδων είναι τα χιλιάδες εμπορικά επιμελητήρια που δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο. Προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνάψουν πολύτιμες σχέσεις με πολλούς άλλους επιχειρηματίες της κοινότητας. Συμμετέχοντας σε τέτοιες εκδηλώσεις, μπορείτε να έρθετε σε μια πρώτη επαφή με άτομα που μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα σε πολλές πτυχές της ανάπτυξης της επιχείρησης σας.

Οι οργανισμοί των οποίων ο σκοπός είναι κυρίως να βοηθήσουν τα μέλη να ανταλλάσσουν επιχειρηματικές συστάσεις είναι γνωστοί ως «ισχυρά δίκτυα επαφών». Ορισμένα από αυτά τα δίκτυα συναντώνται εβδομαδιαία, συνήθως κατά τη διάρκεια μεσημεριανού γεύματος ή πρωινού. Τα περισσότερα από αυτά περιορίζουν τη συμμετοχή σε ένα μέλος ανά επάγγελμα ή ειδικότητα. Τα δίκτυα ισχυρών επαφών παρέχουν εξαιρετικά στοχευμένες ευκαιρίες για εσάς και τους συνεργάτες σας ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε εκστρατείες μάρκετινγκ συστάσεων. Δεν θα συναντήσετε εκατοντάδες επιχειρηματίες σε αυτού του είδους τις ομάδες, αλλά όλα τα μέλη θα έχουν μαζί τους τις επαγγελματικές σας κάρτες όπου κι αν πάνε.

Αν σκέφτεστε να ενταχθείτε σε ένα ισχυρό δίκτυο επαφών, θα πρέπει να έχετε υπόψη μερικά πράγματα:

  • Πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να συμμετέχετε σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις. Η τακτική παρουσία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σχέσεων με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τη γνωριμία με τις επιχειρήσεις τους.
  • Πρέπει να αισθάνεστε αυτοπεποίθηση να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις δικτύωσης και να αναζητάτε ευκαιρίες που μπορούν να βοηθήσουν άλλα μέλη της ομάδας σας. Μια ομάδα ισχυρού δικτύου επαφών συνήθως παρακολουθεί τη δράση του κάθε μέλους. Αν δεν κάνετε αυτό που σας αναλογεί, θα σας ζητηθεί να φύγετε ή θα σταματήσουν να σας έρχονται συστάσεις.

Σε αντίθεση με τις ομάδες που είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις επιχειρήσεις, οι ομάδες παροχής υπηρεσιών δεν έχουν συσταθεί για τη δικτύωση μέσω συστάσεων· οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών προς την κοινότητα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσφοράς χρόνου και ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, δημιουργείτε μόνιμες σχέσεις που διευρύνουν και εμπλουτίζουν τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας δίκτυα. Παρόλο που ο σκοπός σας δεν είναι το κέρδος αλλά για η προσφορά, το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτάτε θα σας ανταμείψει τελικά με άλλους τρόπους και από άλλες κατευθύνσεις – μεταξύ αυτών και επιχειρηματικά.

Τα μέλη των επαγγελματικών οργανώσεων τείνουν να προέρχονται από έναν συγκεκριμένο κλάδο, όπως ο τραπεζικός, ο αρχιτεκτονικός, ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού, τα λογιστικά ή ο τομέας της υγείας. Ο πρωταρχικός σκοπός μιας επαγγελματικής οργάνωσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών. Ο στόχος σας κατά την αξιοποίηση τέτοιων δικτύων είναι να ενταχθείτε σε ομάδες που περιλαμβάνουν τους δυνητικούς πελάτες σας ή την αγορά-στόχο σας. Μια απλή διαδικασία για τη στόχευση βασικών ομάδων είναι να ρωτήσετε τους καλύτερους πελάτες σας σε ποιες ομάδες ανήκουν. Σε αυτούς τους τύπους δικτύων, συνιστάται να βρείτε τρόπους να βοηθήσετε χωρίς να κάνετε πωλήσεις στα μέλη.

Πηγή: Free Photo by master1305 | Male speaker giving presentation (freepik.com)