Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Πώς να σκέφτεστε «πλάγια»;

Η πλάγια σκέψη περιλαμβάνει την απελευθέρωση από τα παραδοσιακά πρότυπα σκέψης και τη διερεύνηση αντισυμβατικών ιδεών και λύσεων. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των τριών βημάτων για να σκέφτεστε «πλάγια»:

Βήμα 1: Αμφισβητήστε τις υποθέσεις σας:

  • Η πλάγια σκέψη ξεκινά με την αναγνώριση και την αμφισβήτηση των υποθέσεων που κάνουμε για το πρόβλημα ή την κατάσταση. Συχνά, οι υποθέσεις θεωρούνται ως δεδομένα, περιορίζοντας την οπτική μας και εμποδίζοντάς μας να εξετάσουμε εναλλακτικές δυνατότητες.
  • Ρωτήστε τον εαυτό σας: Τι υποθέσεις κάνω σχετικά με αυτό το πρόβλημα; Υπάρχουν κρυφές ή έμμεσες υποθέσεις; Πώς μπορώ να αμφισβητήσω ή να ανατρέψω αυτές τις υποθέσεις;
  • Αμφισβητώντας τις υποθέσεις σας, ανοίγετε το μυαλό σας σε νέες δυνατότητες και μπορείτε να εξερευνήσετε διαφορετικές οπτικές και απόψεις.

Βήμα 2: Κάντε στον εαυτό σας ισχυρές ερωτήσεις:

  • Η υποβολή ανοικτών ερωτήσεων που ωθούν σε προβληματισμό είναι μια κρίσιμη πτυχή της πλάγιας σκέψης. Οι σωστές ερωτήσεις σας ωθούν να εξετάσετε νέες οπτικές και να παράγετε δημιουργικές ιδέες.
  • Αντί να κάνετε τυπικές ερωτήσεις όπως «Πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα;», δοκιμάστε να ρωτήσετε «Τι θα γινόταν αν προσεγγίζαμε αυτό το πρόβλημα με τον αντίθετο τρόπο;» ή «Πώς θα έβλεπε ένα παιδί αυτή την κατάσταση;».
  • Προσπαθήστε να επαναπροσδιορίσετε το πρόβλημα και να διερευνήσετε πτυχές του που μπορεί να είχαν παραμεληθεί προηγουμένως. Ωθήστε τον εαυτό σας να ξεπεράσει το προφανές και να εμβαθύνει σε πιο ευφάνταστα πεδία.

Βήμα 3: Δείτε τα πράγματα διαφορετικά:

  • Η πλάγια σκέψη περιλαμβάνει την εξέταση προβλημάτων ή καταστάσεων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και πλαίσια. Προσπαθήστε να υιοθετήσετε διαφορετικές οπτικές, μπαίνοντας στη θέση διάφορων ενδιαφερόμενων μερών ή ακόμη και από την σκοπιά άλλων κλάδων.
  • Σκεφτείτε αναλογίες ή μεταφορές που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πώς ένα βιολογικό σύστημα ή μια φυσική διαδικασία θα μπορούσε να σας βοηθήσει να εξετάσετε σε περισσότερο βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα.
  • Χρησιμοποιήστε δημιουργικές τεχνικές όπως οι εννοιολογικοί χάρτες, ο καταιγισμός ιδεών και η μέθοδος SCAMPER (Substitute – αντικατάσταση, Combine – συνδυασμός, Adapt – προσαρμογή, Modify – τροποποίηση, Put to another use – άλλη χρήση, Eliminate – εξάλειψη, Reverse – αντιστροφή), για να πυροδοτήσετε καινοτόμες ιδέες.
  • Αξιοποιήστε το παιχνίδι και τον πειραματισμό, αφού οι αντισυμβατικές λύσεις προκύπτουν συχνά από την εξερεύνηση αχαρτογράφητων περιοχών σκέψης.

Με την τακτική εφαρμογή αυτών των βημάτων, μπορείτε να ενισχύσετε τις ικανότητές σας στην πλάγια σκέψη και να προσεγγίσετε την επίλυση προβλημάτων με πιο ευφάνταστους και εφευρετικούς τρόπους. Η πλάγια σκέψη σάς δίνει τη δυνατότητα να υπερβείτε τα διανοητικά εμπόδια, να αμφισβητήσετε τις παγιωμένες καταστάσεις και να ανακαλύψετε νέες λύσεις που η παραδοσιακή σκέψη μπορεί να παραβλέψει. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε διάφορες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Συμβουλή: Για να ενισχύσετε τις ικανότητές σας στην πλάγια σκέψη και να προωθήσετε τη δημιουργικότητα, βάλτε συχνά προκλήσεις στον εαυτό σας, αναζητώντας σκόπιμα διαφορετικές οπτικές, αμφισβητώντας υποθέσεις και χρησιμοποιώντας αντισυμβατικές τεχνικές, όπως αναλογίες και μεταφορές. Υιοθετήστε τις παιγνιώδεις και πειραματικές πτυχές της πλάγιας σκέψης και μη φοβάστε να εξερευνήσετε αχαρτογράφητες περιοχές με τη σκέψη σας.