Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Βελτιστοποίηση εκτός σελίδας και δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων

Η βελτιστοποίηση εκτός σελίδας (off-page SEO) περιλαμβάνει στρατηγικές που χρησιμοποιούνται εκτός ιστότοπου, για να βελτιώσουν την κατάταξή του στις μηχανές αναζήτησης. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν συνήθως ενέργειες όπως η δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων (backlinks), η συμμετοχή σε αναρτήσεις άλλων, το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλα.

Ο πρωταρχικός στόχος της βελτιστοποίησης εκτός σελίδας είναι να καθιερωθεί ο ιστότοπός σας ως μια αξιόπιστη και έγκυρη πηγή στα μάτια τόσο των μηχανών αναζήτησης όσο και των χρηστών. Αποτελεί ζωτικό συστατικό μιας επιτυχημένης στρατηγικής βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης.

Η βελτιστοποίηση εκτός σελίδας αποσκοπεί στην ενίσχυση της φήμης ενός ιστότοπου στα μάτια τόσο των μηχανών αναζήτησης όσο και του κοινού.

 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Εγκυρότητα
 • Αξιοπιστία
 • Συνάφεια
 • Η δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων είναι μια κρίσιμη πτυχή της βελτιστοποίησης εκτός σελίδας αν θέλετε να βελτιώσετε την κατάταξή της στο Google. Αλλά γιατί είναι τόσο σημαντική;
 • Η απάντηση είναι απλή: Η Google δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό! Ακόμα και αν ο ιστότοπός σας έχει εξαιρετικό περιεχόμενο και πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης, χωρίς εξωτερικούς συνδέσμους που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα σας είναι πολύ δύσκολο για τους αλγόριθμους της Google να ανακαλύψουν και να εμπιστευτούν την ιστοσελίδα σας.
 • Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Google δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων. Ενώ η βελτιστοποίηση εντός σελίδας έχει καταστεί λιγότερο σημαντική σήμερα, η Google δίνει πλέον ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων, μαζί με παράγοντες όπως η κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο χρόνος που περνούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα σας.
 • Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση εκτός σελίδας, είναι καλό να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες στρατηγικές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί και να αποφύγετε τη χρήση αθέμιτων πρακτικών.

Οι στρατηγικές για τη δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων περιλαμβάνουν:

 1. Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Διοργανώστε νόμιμες διαφημιστικές εκστρατείες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας. Διαχειριστείτε ενεργά τους λογαριασμούς της ιστοσελίδας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και «οδηγήστε» τους χρήστες στην ιστοσελίδα σας από αυτά τα προφίλ.
 2. Συμμετέχετε ως επισκέπτες σε ιστότοπους τρίτων: Δημοσιεύστε άρθρα που εκπροσωπούν την ιστοσελίδα σας σε άλλους σχετικούς ιστότοπους, συμπεριλαμβάνοντας συνδέσμους σε αυτά τα άρθρα.
 3. Προωθήστε την ορατότητα της επιχείρησής σας: Όταν γίνεται αναφορά σε σας από άλλους, με ή χωρίς συνδέσμους, αυτό μπορεί να αυξήσει την ορατότητά σας από τις μηχανές αναζήτησης.
 4. Μάρκετινγκ επιρροής: Συνεργαστείτε με άτομα που ασκούν επιρροή στο διαδίκτυο (influencers), τα οποία μπορούν να δώσουν συνδέσμους για την εταιρεία σας σε διάφορες πλατφόρμες. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την αύξηση της αξιοπιστίας και την εμβέλεια της ιστοσελίδας σας.