Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων

Ορισμός:

Η διαχείριση ιστοσελίδων είναι ένα σύνολο διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι μια ιστοσελίδα είναι επαγγελματική, ενημερωμένη και λειτουργεί όπως προβλέπεται. Καλύπτει τη γενική συντήρηση, την ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ιστοσελίδας, καθώς και τον σχεδιασμό της ανάρτησης περιεχομένου και της στρατηγικής μάρκετινγκ.

Τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση ιστοσελίδων περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Τροποποιήσεις σχεδιασμού
  2. Πραγματοποίηση συντήρησης
  3. Διασφάλιση της ασφάλειας της ιστοσελίδας
  4. Παροχή διαδικτυακής βοήθειας στους καταναλωτές και το προσωπικό
  5. Χρήση στρατηγικών μάρκετινγκ
  6. Διανομή και προγραμματισμός ενημερώσεων περιεχομένου
  7. Εξασφάλιση της προσαρμοστικότητας του περιεχομένου σε διάφορες περιστάσεις
  8. Διασφάλιση της καλής εμπειρίας χρήστη σε διαφορετικές πλατφόρμες
  9. Σχεδιασμός επέκτασης τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ορισμός:

Η παρακολούθηση της γενικής κατάστασης και της απόδοσης μιας ιστοσελίδας είναι γνωστή ως συντήρηση ιστοσελίδας. Μια ιστοσελίδα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς προκειμένου να λειτουργεί σωστά, να προσελκύει και να κρατά το ενδιαφέρον των χρηστών και να δημιουργεί έσοδα.

Η συντήρηση της ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάσει την πρώτη εντύπωση, τη στρατηγική βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης, την ασφάλεια και τις πωλήσεις της επιχείρησης.  Ωστόσο, αν δεν γίνει συντήρηση της ιστοσελίδας για αρκετό διάστημα, αυτό μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα αρχίζει να φορτώνει αργά, σταματάει να μετατρέπει χρήστες σε πελάτες, μπορεί να μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό και να παραβιαστεί – όλα αυτά θα προκαλέσουν προβλήματα στους χρήστες, ενώ ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί εντελώς.

Οι εργασίες συντήρησης της ιστοσελίδας μπορούν να γίνουν κατά τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας σας χρησιμοποιώντας το Google Analytics. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας, από πού προέρχεται και ποιοι είναι οι χρήστες.

Διασφαλίστε την ασφάλεια των διαδικτυακών σας πλατφορμών, ενημερώνετε τα πρόσθετα και δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας. Για να κάνετε την ιστοσελίδα σας πιο γρήγορη, χρησιμοποιήστε το εργαλείο PageSpeed Insights της Google, για να ελέγξετε την ταχύτητά της.

Αναλύστε το περιεχόμενό σας υπό το πρίσμα των στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης, όπως η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης, η δραστηριότητα των χρηστών, η αλληλεπίδραση και οι πωλήσεις. Πραγματοποιήστε αλλαγές στο περιεχόμενο, τις μεταπεριγραφές και τους τίτλους.

Ανανεώστε τη φιλοξενία, τον τομέα και τα άλλα εργαλεία σας. Ενημερώστε την επικεφαλίδα, το υποσέλιδο και τις νομικές προειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα σας. Εάν είναι απαραίτητο, λάβετε υπόψη τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας.

Παιχνίδια γνώσεων