Αξιολόγηση
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Τρόποι για να βελτιώσετε την ψηφιακή σας παρουσία

Για να αναπτύξετε και να βελτιώσετε την ψηφιακή σας παρουσία, δεν χρειάζεται μόνο να κάνετε χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, όπως αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά και να καθορίσετε μια σειρά βημάτων που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία και να βελτιώσουν την επίδοση.

Πρώτα, πρέπει να συντάξετε μια γραπτή στρατηγική. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσετε ποιοι είναι οι στόχοι σας σε επίπεδο δεδομένων, για παράδειγμα, και ποιες είναι οι διάφορες ενέργειες που θα πραγματοποιήσετε για την επίτευξή τους. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα στοιχεία:

Σενάριο:

  1. Η περσόνα αγοραστή είναι η προσωποποίηση του ιδανικού πελάτη της εταιρείας σας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια συγκεκριμένη πελάτισσα: Μάρθα, 23 ετών, ενδιαφέρεται για τη φύση και τα ζώα.
  2. Η πρόταση αξίας σας: Να είστε σε θέση να αποδείξετε ποια πλεονεκτήματα έχει η εταιρεία σας που είναι προς όφελος των πελατών σας. Για παράδειγμα, έχετε μια αγροτουριστική επιχείρηση οποία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες επειδή προσφέρει βιολογικά και υγιεινά μενού με πρώτες ύλες από τις δικές της καλλιέργειες.
  3. Οι στόχοι SMART της στρατηγικής: Πρόκειται για τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά προσδιορισμένων στόχων. Ένα παράδειγμα στόχου SMART θα μπορούσε να είναι η προσέλκυση δέκα νέων πελατών μέχρι το τέλος του μήνα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για τις εναλλακτικές του βιολογικού σας μενού.
  4. Οι δράσεις και οι τακτικές για την επίτευξή τους.
  5. Οι βασικοί δείκτες επίδοσης (KPI) και οι μετρήσεις με τις οποίες θα αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σας: Εστίαση στους βασικούς δείκτες επιτυχίας. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι πόσα like και σχόλια έχουν οι αναρτήσεις σας για το νέο βιολογικό μενού και πόσες κρατήσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ανάρτηση.

Δεύτερον, εφόσον ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε τόσο την ιστοσελίδα όσο και τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, κ.λπ.). Αυτά στην ουσία συμβολίζουν τη συστατική επιστολή της επιχείρησής σας. Θα είναι ο πρώτος δίαυλος επικοινωνίας σας με τους δυνητικούς πελάτες και την υπόλοιπη αγορά, επομένως είναι θεμελιώδους σημασίας. Στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να προσθέσετε τη δημιουργία ενός ιστολογίου για την παραγωγή πιο προσωπικού περιεχομένου που θα δημιουργήσει μια πιο σταθερή σύνδεση με την πελατεία σας, αναζητώντας ένα συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης σε έναν τομέα της εταιρείας σας.

Τρίτον, είναι απαραίτητο να εργάζεστε συνεχώς πάνω στην εταιρική σας ταυτότητα. Το εμπορικό σας σήμα δεν βασίζεται μόνο στον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και τα προϊόντα, αλλά και στις αξίες που θέλετε να μεταδώσετε. Ένας από τους βασικούς στόχους κάθε εταιρείας είναι να κάνει το κοινό της να την εκτιμήσει στο σύνολό της, και όχι μόνο ως πάροχο υπηρεσιών. Στο ψηφιακό κομμάτι, η ύπαρξη μιας εταιρικής ταυτότητας θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε συνέπεια στις αναρτήσεις και το περιεχόμενο σας, καθώς και να μεταδώσετε μια συγκεκριμένη εικόνα για την επιχείρησή σας

Τέλος, να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ψηφιακή σας παρουσία. Ο αριθμός των επισκέψεων στην ιστοσελίδα σας, ο αριθμός των like ή των ακόλουθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι κριτικές που λαμβάνουν τα προϊόντα σας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την παρουσία της εταιρείας σας. Γι’ αυτό πρέπει να είστε σε θέση να παρακολουθείτε τους καθορισμένους δείκτες και τις διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ για τη βελτίωσή τους.

Freepik