Modul 1: Sociálne zručnosti

Ciele vzdelávania

Tento kurz stanovuje kritériá pre modul o sociálnych zručnostiach. Jeho cieľom je vyškoliť pedagógov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy o tom, ako komunikovať a interagovať medzi sebou, a to priamo (verbálne) aj nepriamo (neverbálne). Tento modul predstaví 5 tém sociálnych zručností. Konkrétne ide o riadenie konfliktov, vedenie ľudí, tímovú prácu, emocionálnu inteligenciu, koučing a mentoring. Na konci kurzu študenti získajú praktické skúsenosti a nadobudnú potrebné sociálne zručnosti, aby mohli osobnostne a profesionálne prosperovať. Na konci kurzu budú študenti vybavení nástrojmi na budovanie pevných vzťahov, riešenie konfliktov a zmysluplné zapájanie sa s ostatnými v rôznych sociálnych prostrediach.

Freepik: Free photo target concept with wooden blocks