Modul 2: Marketing

Ciele vzdelávania

Tento kurz stanovuje kritériá pre modul o marketingu. Jeho cieľom je naučiť účastníkov, čo je to marketing, ako ho aplikovať do svojich podnikateľských nápadov a ako rozpoznať a používať mnohé z dostupných nových nástrojov týkajúcich sa tejto stratégie (sociálne médiá, segmentácia atď.) 

Tento modul predstaví 5 blokov marketingových zručností. Konkrétne ide o prezentáciu a komunikáciu, identifikáciu publika, digitálnu prítomnosť, marketing na sociálnych sieťach a obsahový marketing. 

Na konci kurzu účastníci získajú praktické skúsenosti a osvoja si potrebné marketingové zručnosti, aby ich nápad (produkt, značka alebo podnik) prosperoval z marketingového hľadiska, najmä s využitím sociálnych médií.

Obsah kurzu

Rozbaliť všetko
Obsah lekcie