Modul 5: Inovácie a kreativita

Ciele vzdelávania

Tento kurz stanovuje referenčné hodnoty pre modul o inováciách a kreativite. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosť účastníkov podporovať kreativitu a inovatívne myslenie u seba a svojich tímov. Skúma rôzne techniky a prístupy, ako napríklad Ideation & Brainstorming, Design Thinking, Lateral Thinking, Open-mindedness a Storytelling, s cieľom zlepšiť ich schopnosti riešiť problémy, generovať nové nápady, pestovať otvorené a inovatívne myslenie.

Na konci tohto modulu získajú účastníci cenné poznatky a praktické zručnosti na podporu inovácií, kreativity a efektívneho riešenia problémov v ich osobnom a profesionálnom živote. Budú vybavení všestranným súborom nástrojov na vytváranie, hodnotenie a realizáciu inovatívnych nápadov a na podporu kultúry tvorivosti v rámci svojich tímov a organizácií.

Kreativita na pracovisku - čo by ste mali vedieť