Blok 3 Analýza údajov a prehľad

Definícia:

Údaje = súbor faktov. Analytika = organizovanie a skúmanie údajov. Poznatky = objavovanie vzorcov v údajoch.

Tieto frázy sa vyznačujú aj lineárnym aspektom. Ako ďalej vyplýva, údaje sa zhromažďujú a usporadúvajú, potom sa analyzujú a rozvíjajú sa poznatky.

Dáta, analytika a poznatky sú kritickými súčasťami moderných podnikov. Údaje sú digitálnym zlatom, ktoré poháňa všetko v dnešnom svete založenom na technológiách. Umožňujú nám využívať pokročilú analytiku na generovanie inteligentných poznatkov. Tieto tri faktory sú navzájom prepojené a spolupracujú, aby nám pomohli získať informácie z údajov. Nemôžete vykonávať analytiku bez údajov a nemôžete dať zmysel poznatkom bez analytiky. Jednotlivci však tieto pojmy často zamieňajú a používajú ich vzájomne, čo môže byť zavádzajúce. Pokúsime sa teda vysvetliť a pochopiť, čo každý z nich zahŕňa.