Blok 6 Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) je stratégia, ktorú podniky využívajú na riadenie interakcií so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. CRM je nástroj, ktorý pomáha spoločnostiam zefektívniť ich činnosť, rozvíjať kontakty so zákazníkmi, zvyšovať predaj, zlepšovať zákaznícku podporu a v konečnom dôsledku zarábať viac peňazí.

CRM je nevyhnutné, pretože pomáha podniku budovať a udržiavať pevné vzťahy so zákazníkmi, klientmi, partnermi a dodávateľmi. Tieto vzťahy sú nevyhnutné na získanie a udržanie zákazníkov, čo je podstatou CRM. Prostredníctvom prispôsobiteľného ovládacieho panela poskytuje jednotný pohľad, ktorý zobrazuje predchádzajúce interakcie so zákazníkom, stav objednávky, nevyriešené záležitosti týkajúce sa služieb a ďalšie informácie. Pre podniky, ktoré sa usilujú o dlhodobý úspech, je veľmi dôležité mať víziu do budúcnosti. Pre tieto perspektívne podniky slúži CRM ako základ tejto vízie.

Softvér CRM uchováva kontaktné údaje zákazníkov vrátane e-mailu, telefónu, webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach. Môže tiež automaticky zhromažďovať ďalšie údaje, ako sú napríklad nedávne novinky o spoločnosti a komunikačné preferencie klienta. Tento softvér usporadúva tieto informácie tak, aby poskytoval komplexný záznam o jednotlivcoch a spoločnostiach a ponúkal prehľad o dlhodobých vzťahoch. softvér CRM zlepšuje riadenie vzťahov so zákazníkmi tým, že vytvára úplný prehľad o zákazníkoch, dokumentuje ich interakcie s podnikom a poskytuje potrebné údaje na efektívnejšie rozhovory so zákazníkmi.

CRM poskytuje niekoľko výhod a prínosov tým, že zhromažďuje a organizuje údaje o interakcii so zákazníkmi, sprístupňuje ich všetkým a umožňuje analýzu údajov. Medzi tieto výhody patria:

  • Zlepšená správa kontaktov
  • Lepšia spolupráca medzi tímami
  • Zvýšená účinnosť
  • Posilnené riadenie predaja
  • Presnejšie predpovede predaja
  • Dôveryhodné podávanie správ
  • Vylepšené ukazovatele výkonnosti predaja
  • Vyššia spokojnosť a lojalita zákazníkov
  • Zlepšenie návratnosti investícií (ROI) do marketingu
  • Vylepšená ponuka produktov a služieb