Slovník pojmov

  • Marketing: vykonávanie súboru činností zameraných na reklamu a propagáciu výrobku alebo služby plánovaným spôsobom a s kľúčovými stratégiami na dosiahnutie najlepších výsledkov.
  • Analýza publika: proces zhromažďovania čo najväčšieho množstva informácií o vašom publiku s cieľom lepšie pochopiť, kto sú a čo je pre nich dôležité.
  • Digitálna prítomnosť: spôsob, akým sa značka prejavuje na internete.
  • Marketing v sociálnych médiách: stratégia, ktorá zahŕňa využívanie platforiem sociálnych médií na propagáciu produktov, služieb alebo značiek a oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny.
  • Manažér komunity: odborník zodpovedný za riadenie, budovanie a správu online prítomnosti značky, spoločnosti alebo komunity na sociálnych sieťach.
  • Storytelling (rozprávanie príbehov): komunikačná technika, ktorá spočíva v rozprávaní príbehu presvedčivým a pútavým spôsobom s cieľom odovzdať posolstvo alebo vytvoriť emocionálne spojenie s verejnosťou.
  • Influencer marketing: stratégia, pri ktorej značky spolupracujú s influencermi na sociálnych sieťach s cieľom propagovať svoje produkty alebo služby.
  • Obsahový marketing: marketingová stratégia zameraná na tvorbu a distribúciu relevantného, hodnotného a pútavého obsahu pre konkrétne publikum.
  • Segmentácia: proces rozdelenia publika na menšie, špecifickejšie skupiny s podobnými charakteristikami, záujmami alebo potrebami.