Záver

Podnikateľské zručnosti sú pre podnikateľov základom pri identifikácii príležitostí, prekonávaní výziev, premene ich nápadov na skutočnosť, prijímaní efektívnych rozhodnutí a správnom rozdeľovaní zdrojov na dosiahnutie cieľov a úspechu. Na záver možno konštatovať, že tento modul o podnikaní poskytol komplexný prieskum základných kompetencií pre osobný a profesionálny rast.

V tomto učebnom materiáli sme sa venovali dôležitosti vytvárania obchodných sietí, ktoré vám umožnia nájsť nových klientov a možnosti predaja. Umožní vám tiež pochopiť, že udržiavanie pozitívnych vzťahov s inými odborníkmi v oblasti podnikania vám môže pomôcť udržať si aktuálny stav, čo je v súčasnom dynamickom podnikateľskom prostredí kľúčový trend. Teraz rozumiete rozdielom medzi online a offline networkingom a poznáte niekoľko tipov na efektívne a úspešné budovanie vzťahov. V našom module sme spomenuli kľúčové zložky projektového riadenia, ktoré sú potrebné pre každý úspešný plán podnikateľského projektu. Teraz dokážete definovať rozsah a ciele projektu, vytvoriť efektívny tím, vytvoriť plán projektu, riadiť a monitorovať priebeh projektu a uvedomovať si riziká projektu. Spomenuli sme tiež, že dobrý časový manažment vám umožní dosiahnuť väčšie výsledky v kratšom čase, čo vedie k väčšej slobode a lepšiemu sústredeniu a zároveň vám umožní byť produktívnejší a menej vystresovaný. Hovorili sme o stratégiách a zručnostiach, ktoré môžete využiť na rozumné riadenie svojho času. Hovorili sme aj o zvládaní krízy v podnikateľskom prostredí a o tom, prečo je nevyhnutné mať pripravený plán na riešenie náročných situácií, ktoré ohrozujú dlhodobé prežitie podniku, a poskytli sme vám návod, ako vytvoriť plán krízového riadenia. V našich učebných materiáloch sme spomenuli, že mať dobre napísaný strategický plán môže zohrať kľúčovú úlohu pri raste a úspechu podniku. Prešli sme procesom strategického plánovania, aby sme ho mohli vytvoriť. Je potrebné vedieť, kde sme a kam smerujeme.