Prehľad

Digitálna prítomnosť značiek nadobudla v posledných desiatich rokoch väčší význam v dôsledku vplyvu internetu a jeho vylepšení. Preto sa počas týchto blokov budú preberať tieto kľúčové prvky: čo je digitálna prítomnosť, dostupné nástroje na maximalizáciu digitálnej prítomnosti a spôsoby zlepšenia digitálnej prítomnosti. 

Počas celej tejto jednotky sa budeme snažiť dosiahnuť nasledujúce vzdelávacie ciele: 

  • Úvod do konceptu digitálnej prítomnosti a dôležitosť schopnosti ovládať ju.
  • Identifikácia rôznych dostupných nástrojov v závislosti od konkrétnych potrieb.
  • Vedieť vytvoriť plán na zlepšenie digitálnej prítomnosti na základe kľúčových prvkov.