Prehľad

Sociálne médiá sa stali základným prvkom, keď hovoríme o marketingu. Sociálne médiá ako Instagram, Facebook alebo LinkedIn sú zdroje, ktoré by nemala ignorovať žiadna nová spoločnosť alebo nápad, najmä ak si uvedomíme, ako fungujú ako most medzi klientmi a značkou. Preto sa počas tohto bloku budeme zaoberať týmito kľúčovými prvkami: Čo je to marketing sociálnych médií, prečo je dôležitý a aké sú kľúčové nástroje sociálnych médií, ako si stanoviť jasne definovaný cieľ presahujúci zisk a postava manažéra komunity: Techniky storytellingu, influencer marketing a používanie mobilných zariadení.

Počas celého tohto bloku sa budeme snažiť dosiahnuť nasledujúce vzdelávacie ciele: 

  • Definovať marketing sociálnych médií a jeho rôzne možnosti.
  • Určiť najlepší spôsob stanovenia jasnej stratégie na dosiahnutie cieľov.
  • Vedieť pochopiť koncept komunitného manažéra a uplatniť niektoré jeho techniky.