Prehľad

Ako záverečný blok tohto modulu je kľúčové bližšie sa pozrieť na obsahový marketing a jeho vplyv na každý možný podnik. Preto sa počas týchto tém bude zaoberať týmito kľúčovými prvkami: čo je obsahový marketing a dôležitosť mať plán, význam segmentácie publika pomocou obsahového marketingu a ako si vybrať správny formát obsahu a úspešne ho napísať.  

Počas celého tohto bloku sa budeme snažiť dosiahnuť nasledujúce vzdelávacie ciele: 

  • Definovať obsahový marketing a pochopiť jeho význam.
  • Identifikovať, ako je segmentácia publika kľúčovým prvkom pre naše marketingové stratégie.
  • Vedieť si vybrať správny formát obsahu a ako ho úspešne napísať.