Prehľad

Prezentácia a komunikácia v marketingu sú základné zručnosti, ktoré je potrebné uplatňovať od začiatku. V tomto bloku predstavíme niekoľko kľúčových prvkov: úvod do konceptu marketingu, dôležitosť pochopenia a komunikácie „prečo“ a ako zlepšiť schopnosť zredukovať zložité na jednoduché pojmy.

Počas celého tohto bloku sa budeme snažiť dosiahnuť nasledujúce vzdelávacie ciele:

  • Úvod do koncepcie marketingu a dôležitosť prezentácie a komunikácie.
  • Určenie dôvodu marketingovej kampane a jej jednoduchá komunikácia.
  • Vedieť jasne definovať dôvod svojej marketingovej kampane a komunikovať jednoduchými slovami.