Téma 1 Čo je digitálna prítomnosť

Digitálny rozmer marketingu a podnikania získava od vzniku internetu čoraz väčší význam. V tomto kontexte je jedným z prvkov, ktoré by sa mali zdôrazniť a definovať, „digitálna prítomnosť“: chápe sa ako spôsob, akým sa značka prejavuje na internete (výber sociálnych sietí, kanálov, vybrané reklamy atď.). 

Digitálna prítomnosť sa buduje prostredníctvom súboru činností, ktoré spôsobujú, že hoci si to značka neželá, je prítomná na internete. Napríklad prostredníctvom názorov alebo recenzií zákazníkov. V súčasnej dobe sa alternatíva byť spoločnosťou alebo značkou bez akejkoľvek prítomnosti na internete stáva vzhľadom na okolnosti globálnej digitalizácie prakticky nemožnou.

Preto sa podpora digitálnej prítomnosti od plánovania stáva prioritou, ktorá úzko súvisí s marketingom. Bude spočívať vo vytvorení stratégie, ktorá ukáže identitu vašej značky, ktorá osloví vašich spotrebiteľov, prinesie im niečo hodnotné do života a pomôže dosiahnuť ciele vašej organizácie.

  • Niektoré z hlavných výhod tejto plánovanej stratégie sú:
  • Internet nemá hranice:posilnenie vašej online prítomnosti vám uľahčí osloviť viac ľudí a vášmu podnikaniu sa bude dariť vďaka interaktivite so zákazníkmi.
  • Posilní sa imidž vašej značky: digitálna prítomnosť je jedným zo súčasných nevyhnutných formátov pre každú spoločnosť v rámci budovania, vytvárania a prispievania k imidžu vašej značky, bude priaznivo pôsobiť na jej odlíšenie od konkurencie.
Freepik