Téma 1 Komponenty systému IKT

Do IKT patrí oblasť internetu aj mobilný priemysel, ktorý umožňujú bezdrôtové siete. Popri najmodernejších výdobytkoch IKT, ako je umelá inteligencia a robotika, sem patria aj staršie technológie, ako sú pevné telefóny, rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa dodnes bežne používajú. Hoci sa IKT a IT (informačné technológie) niekedy používajú zameniteľne, IKT sa zvyčajne vzťahujú na širšiu a obsiahlejšiu kategóriu, ktorá zahŕňa všetky aspekty počítačových a digitálnych technológií na rozdiel od IT. Komponenty IKT majú širokú škálu a neustále sa rozširujú. Zatiaľ čo niektoré súčasti, ako napríklad počítače a telefóny, sú tu už nejaký čas, najnovšími technologickými pokrokmi v tomto odvetví sú smartfóny, digitálne televízory a robotika.