Téma 1 Strategické plánovanie v podnikateľskom prostredí

Definícia

Strategické plánovanie v manažmente je proces dokumentovania a určovania smerovania vášho malého podniku – posúdením toho, kde sa nachádzate a kam smerujete. Dobre napísaný strategický podnikateľský plán môže zohrávať kľúčovú úlohu pri raste a úspechu vášho malého podniku, pretože vám a vašim zamestnancom hovorí, ako najlepšie reagovať na príležitosti a výzvy.

Rozdiely medzi strategickým a podnikateľským plánom

Podnikateľský plán sa zameriava na životaschopnosť spoločnosti a zvyčajne pokrýva maximálne nasledujúci rok. Podnikateľské plány sa pravidelne používajú aj v počiatočných fázach začatia podnikania a môžu zahŕňať získanie finančných prostriedkov a rozvoj všetkých aspektov podnikania pred začatím činnosti. Počas tejto fázy je potrebné preskúmať trh a stanoviť realistické finančné ciele na vytvorenie podnikateľského plánu.

Strategický plán je na druhej strane koncepčnejší a dynamickejší. Slúži ako plán na dosiahnutie cieľov vašej malej firmy. Umožňuje vám posúdiť výkonnosť, silné a slabé stránky vašej spoločnosti v priebehu času. Pravidelným prehodnocovaním plánu môžete analyzovať a aktualizovať marketingové, predajné, vývojové, prevádzkové a výnosové ciele, aby ste dosiahli požadované výsledky.