Téma 1 Úvod do analýzy údajov

Mnohé podniky pravidelne zhromažďujú údaje, ktoré sú však bezvýznamné už pri prvom zhromažďovaní a pred ich spracovaním. Práve tu zohráva kľúčovú úlohu analýza údajov. Analýza týchto nespracovaných údajov znamená hľadanie prenikavých informácií, ktoré možno využiť v reálnych situáciách. Po získaní týchto poznatkov sa môžu použiť na informovanie a usmerňovanie múdrych obchodných rozhodnutí.

Štyri základné kategórie analýzy údajov

  1. Prediktívna analýza: Pomáha organizáciám identifikovať trendy a pochopiť príčiny udalostí. Môže napríklad predpovedať účinnosť reklamy na tričko na Facebooku na základe polohy, príjmov a záľub cieľového trhu.
  2. Preskriptívna analytika: V tejto oblasti sa kombinujú veľké objemy údajov a umelá inteligencia s cieľom poskytnúť odporúčania pre opatrenia a otestovať hypotézy na zlepšenie výsledkov. Dokáže reagovať na otázky typu „Čo keby sme skúsili toto?“ s cieľom zlepšiť výsledky.
  3. Diagnostická analytika: Analýza historických údajov s cieľom určiť príčiny udalostí. Vyhľadávanie potenciálnych problémov ešte pred ich vznikom a podrobnejšie skúmanie správ s cieľom získať konkrétne informácie sú dve zložky.
  4. Deskriptívna analýza: Tento typ analýzy ponúka základné údaje, ako napríklad koľko, kedy, kde a čo. Tieto informácie sú k dispozícii z plánovaných prehľadov (známych aj ako pripravené prehľady) a ad hoc prehľadov, ktoré sú užitočné najmä pre hĺbkové poznatky, ako je napríklad poznanie vášho publika na sociálnych sieťach.