Téma 1 Úvod do konceptu marketingu

Definícia

Marketing pre podnikateľov je rozšírený trend vo svete biznisu a služieb, ktorý spočíva v realizácii súboru aktivít zameraných na reklamu a propagáciu výrobku alebo služby plánovaným spôsobom a s kľúčovými stratégiami na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Marketing pre podnikateľov je náročný proces, ktorý vyžaduje vykonanie radu štúdií a analýz trhu a na druhej strane použitie najlepších techník tak, aby sa informácie dostali k potenciálnemu zákazníkovi atraktívnym spôsobom a ukázali prínos, ktorý by značka, výrobok alebo služba mohli poskytnúť.

Keď má podnikateľ víziu vytvoriť výrobok alebo službu na uspokojenie dopytu na trhu, ktorého dodávateľský sektor môže, ale nemusí existovať, musí sa zamerať na rôzne faktory a riadiť ich, aby mohol podnik úspešne začať.

Preto je potrebné vypracovať podnikateľský plán, ktorý podrobne opisuje:

  1. čo je cieľom podniku 
  2. aký bude trh, ktorý sa má osloviť, a
  3. ako sa výrobok alebo služba dostane do povedomia.

Toto je kľúč k marketingu pre podnikateľov.

Freepik