Téma 1 Úvod do projektového riadenia

Definícia

Projektový manažment sa vzťahuje na úlohy, ktoré súvisia s organizáciou tímu na dosiahnutie konkrétneho cieľa alebo série cieľov v stanovenom termíne.

Projektový manažment pomáha manažérovi prekonať mnohé prekážky pri zostavovaní plánu, ako napríklad určiť dostupné zdroje, aké míľniky a výsledky sa musia dosiahnuť, kto je za čo zodpovedný a mnohé ďalšie aspekty projektu.

V malých podnikoch sa projektový manažér môže zaoberať menšou zložitosťou, ale čelí ďalšej výzve v podobe menšieho počtu dostupných zdrojov.