Téma 1 Význam vytvárania obchodných sietí

Definícia

Vytváranie sietí je o interakcii a spolupráci s ľuďmi s cieľom vzájomného prospechu. Ak čelíte problémom vo svojom podnikaní, vaša sieť vám môže poskytnúť radu. Rovnako sa budete môcť podeliť o svoje znalosti a zručnosti, aby ste pomohli kontaktom, čo posilní vaše vzťahy.

Vytváranie obchodných sietí je udržiavanie pozitívnych vzťahov s ostatnými majiteľmi firiem, potenciálnymi dodávateľmi a inými odborníkmi vo vašom odvetví. Vedenie zoznamu kontaktov vám môže pomôcť pri oznamovaní dôležitých informácií, sledovaní vývoja na trhu a dosahovaní profesionálnych cieľov. Okrem toho sa môžete podeliť a získať užitočné kariérne rady a dozvedieť sa o pracovných príležitostiach. Profesionáli v oblasti podnikania často hľadajú spôsoby, ako cielene rozširovať svoju sieť profesionálnych kontaktov, aby si vybudovali silnú sieť.

Poradenstvo: Existujú organizácie vo vašom regióne, ktoré pracujú najmä na podpore podnikania žien, aby vytvorili lepší rámec pre podnikateľky, uľahčili im prístup k pôžičkám a kapitálu, odstránili administratívne prekážky, podporili budovanie ich zručností a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Môžete ich nájsť vo svojom regióne a obrátiť sa na ne so žiadosťou o podporu.

Zdroj: Článok o budovaní vzťahov prostredníctvom vytvárania obchodných sietí: Budovanie vzťahov prostredníctvom obchodného networkingu │Nexea

Mnohí ľudia sa pri nadväzovaní kontaktov cítia neisto alebo majú obavy. Dobrou správou však je, že je to zručnosť, ktorú si môžete osvojiť praxou. Čím viac budete vytvárať siete, tým ľahšie to bude.

Najzrejmejšou výhodou vytvárania sietí je možnosť stretnúť sa s potenciálnymi zákazníkmi a získať odporúčania, ktoré potom môžete využiť na rozšírenie svojej klientskej základne. Okrem toho vám networking môže pomôcť pri hľadaní príležitostí na spoluprácu, spoločné podniky alebo úplne nové firemné podniky. Profesionálne vytváranie sietí vám môže pomôcť pri hľadaní nových možností predaja.

Odvetvia sa časom menia a udržiavanie pozitívnych vzťahov s inými odborníkmi na podnikanie vám môže pomôcť udržať si prehľad o najnovších informáciách alebo inováciách. Napríklad cukrár môže využívať sociálne médiá na zdieľanie nových metód zdobenia tort s ostatnými cukrármi. V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je veľmi dôležité zostať v obraze, pokiaľ ide o celkové trendy vo vašom odvetví, ako aj o podmienky na vašom cieľovom trhu. Tajomstvom vytvorenia účinnej marketingovej stratégie je pochopenie trhu. Aktuálne informácie si udržíte, ak budete pravidelne navštevovať semináre a nadväzovať kontakty s kolegami a obchodnými partnermi.

Využívanie perspektív a skúseností iných je najlepším spôsobom, ako rozšíriť svoje vedomosti. Ak uvažujete o začatí podnikania v oblasti dovozu alebo vývozu, možno budete môcť získať užitočné rady od niekoho iného, kto vykonával porovnateľné podnikanie v zahraničí. Využitie skúseností iných ľudí predtým, než sa pustíte do konkrétneho úsilia, môže byť veľmi prospešné. Odborníci majú často rôzne názory na najlepšie spôsoby vykonávania konkrétnych povinností alebo plánovania činností. Rozhovor s rôznymi ľuďmi z vašej oblasti by mohol odhaliť nečakané stratégie na zlepšenie obchodných činností.

Väčšina podnikateľov je optimistická a plná nádeje. Pravidelné stretávanie sa s takýmito ľuďmi môže byť veľmi povzbudzujúce, najmä počas náročných počiatočných fáz novej spoločnosti. Ak nie ste typicky spoločenskí, pravidelné stretávanie sa s novými ľuďmi vám môže zvýšiť sebavedomie a pomôcť vám nadviazať nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy. Zdieľaním svojich podnikateľských nápadov sa môžete naučiť dôverovať svojim obchodným stratégiám a intuícii. V dôsledku toho môžete využiť viac možností kariéry a zvýšiť svoje šance na vytvorenie dlhodobých väzieb s kolegami.

Ostatní odborníci môžu lepšie pochopiť účel a hodnoty spoločnosti, ak poznajú vaše nápady a stratégie. Keďže sa pri hľadaní nových projektov môžu spoliehať na svoje marketingové iniciatívy, môže to byť dôležité najmä pre kreatívnych odborníkov, ktorí svoju prácu predávajú potenciálnym novým klientom. S potenciálnymi zákazníkmi a obchodnými partnermi sa musíte často stretávať a rozprávať, aby ste udržiavali obchodné vzťahy. Obchodné obedy a iné príležitosti na nadväzovanie kontaktov vám pomôžu budovať vašu značku a udržiavať vás v povedomí príslušných ľudí.