Téma 2 Online nástroje na identifikáciu publika

Existuje mnoho spôsobov a nástrojov, ktoré pomáhajú pri identifikácii a analýze publika. Najdôležitejšie je zameranie: snaha pochopiť záujmy a potreby vašich zákazníkov.

Keď sústavne vytvárate obsah, ktorý s nimi rezonuje alebo im poskytuje niečo užitočné, budujete toto spojenie a vytvárate si postavenie pre dlhodobé vzťahy so svojím publikom.

Existuje množstvo bezplatných nástrojov na prieskum trhu. Nižšie sú uvedené 4 príklady: 

Nástroj Popis VÝHODY NEVÝHODY

1. Google Trends

Jeden z popredných nástrojov na analýzu trhu na internete, ktorý je úplne zadarmo. Bol predstavený v roku 2006 a sleduje popularitu tém vyhľadávania Google v čase a podľa lokality. Môžete napríklad presne zistiť, koľko ľudí v tomto roku vyhľadávalo Taylor Swift v EÚ. 

Najčastejším spôsobom, ako používať službu Google Trends, je zistiť, ako sa popularita určitého výrazu zmenila v priebehu času. Stačí zadať trend a Google vám zobrazí popularitu daného výrazu pomocou čiarového grafu a pridelí vám skóre zo 100. Môžete tiež porovnať rôzne výrazy.

 • Jednoduché používanie
 • Vizuálne príťažlivé
 • Obrovské množstvo údajov
 • Nezobrazuje presný objem vyhľadávania
 • Súvisiace témy nie sú vždy relevantné

2. Facebook Page Insights

Možnosť bezplatného prieskumu trhu, ak používate Facebook na marketing svojho podnikania: Ak ešte nie ste na Facebook marketing, pravdepodobne by ste o tom mali začať uvažovať. 

Tento nástroj poskytuje prehľad o vašom publiku, príspevkoch a stave stránky. Pomocou nástroja môžete zistiť, komu sa vaša stránka páči, zistiť, ktoré príspevky majú najväčší dosah, a naučiť sa, ako zvýšiť dosah svojho obsahu.

 • Bezkonkurenčný prehľad o vašom publiku na Facebooku
 • Jednoduché používanie
 • K dispozícii sú kurzy
 • Obmedzené na stránky na Facebooku

3. Myslite so spoločnosťou Google

Jeden z menej známych nástrojov spoločnosti Google. Ide o bezplatne použiteľnú knižnicu zdrojov faktov a čísel založených na vlastných údajoch vyhľadávača a ďalších prieskumoch, ktoré môžu každému dodať nový náboj v jeho marketingovom úsilí. 

Ak chcete napríklad získať široký prehľad o dianí vo svete marketingu, tento nástroj je skvelým východiskovým bodom: môžete odhaliť marketingové trendy, pochopiť najnovšie správanie spotrebiteľov a nájsť údaje, ktoré potrebujete na riadenie svojej marketingovej stratégie

 • Obrovský zdroj štatistík a štúdií
 • Jednoduché používanie.
 • Skvelé na marketingový výskum
 • Obmedzené na marketingové štúdie

4. Odpovedzte verejnosti

Môžete zadať tému, región a jazyk a dostanete celý súbor príbuzných tém a otázok, ktoré ľudia o danej téme vyhľadávajú. 

Nástroj ich umiestni do plochých súborov údajov alebo praktických vizualizácií údajov, ktoré môžete zdieľať so svojimi tímami.

 • Jednoduché rozhranie, vďaka ktorému rýchlo získate prehľad
 • Vizualizácia údajov, ktorá uľahčuje zdieľanie poznatkov
 • Dobré poznatky o tom, ako sa k danej téme pristupuje vo vyhľadávaní
 • Obmedzený počet používateľov a vyhľadávaní s bezplatným plánom

Nižšie nájdete zoznam platených zdrojov: 

 1. Questioner
 2. SurveyMonkey
 3. Statista
 4. Typ formulára
 5. 5. Bozsum
 6. Qualtrics
 7. Quarto
 8. Spomienky na značky…

A mnoho ďalších!

Freepik