Téma 2 Optimalizácia na stránke 

On-page SEO, často označované ako on-site SEO, zahŕňa proces vylepšovania obsahu a prvkov webovej stránky s cieľom zlepšiť jej viditeľnosť a relevantnosť pre vyhľadávače aj návštevníkov webových stránok. Typické techniky on-page SEO zahŕňajú optimalizáciu prvkov, ako sú značky titulkov, kvalita obsahu, interné prepojenia a štruktúra URL.

Naopak, off-page SEO sa zameriava na optimalizáciu faktorov, ktoré sa vyskytujú mimo vašej webovej lokality, ako je napríklad budovanie a správa spätných odkazov z iných webových lokalít s cieľom zlepšiť autoritu a reputáciu vašej lokality v očiach vyhľadávačov.

Pokiaľ ide o dobré fungovanie vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch, mali by ste sa zamerať na rôzne veci. Zlepšením týchto vecí môžete pomôcť svojmu webu získať vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania a sťažiť ostatným webovým stránkam konkurovať vám.

Tu sú niektoré z vecí, na ktoré by ste sa mali zamerať pri SEO optimalizácii na stránke:

 • Webová adresa (URL) vašich stránok.
 • Názvy vašich stránok.
 • Krátke popisy stránok (meta popis).
 • Nadpisy, ktoré používate na svojich stránkach.
 • Popisy obrázkov (alt tagy).
 • Používanie dôležitých slov a fráz (kľúčových slov) v obsahu.
 • Písanie dobrého a podrobného obsahu.
 • Rýchle načítanie webovej stránky.
 • Vytváranie prepojení medzi stránkami na vašom webe.
 • Optimalizácia použitých obrázkov.
 • Zabezpečenie dobrého fungovania vašej webovej stránky na mobilných telefónoch.

Aby ste tieto zlepšenia dosiahli, môžete podniknúť tieto kroky:

 • Zatraktívnenie názvov a popisov stránok.
 • Písanie dlhšieho a kvalitnejšieho obsahu.
 • Vyčistenie kódu vašej webovej lokality v zákulisí.
 • Zjednodušenie navigácie používateľov na vašom webe.
 • Zrýchlenie načítania webovej stránky.

Zlepšenie SEO na stránke si vyžiada určitý čas a výsledky sa nedostavia okamžite. Ak však budete dodržiavať tieto osvedčené postupy, vaša webová stránka bude lepšie zvládať zmeny v algoritmoch vyhľadávačov a udrží si svoju viditeľnosť v priebehu času.

Pri vytváraní webových adries (URL) pre svoje stránky je dobré, aby boli krátke a opisovali, o čom daná stránka je. Používanie slov, ktoré súvisia s vašou témou, v adrese URL namiesto dlhých reťazcov číslic a písmen uľahčuje ľuďom používanie vašej webovej stránky a môžu rýchlo pochopiť, o čom je každá stránka.

Aby sa vaša webová lokalita zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania Google, je dôležité, aby Google pochopil, o čom sú vaše webové stránky. Jedným zo spôsobov, ako pomôcť spoločnosti Google zistiť túto skutočnosť, je použitie konkrétnych kľúčových slov v názve každej stránky. Značka title je časť kódu webovej stránky uzavretá v značkách <title> a </title>. Zahrnutím relevantných kľúčových slov do tejto značky title uľahčíte automatickým programom spoločnosti Google pochopiť obsah vašej webovej stránky.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, snažte sa, aby váš titulok mal menej ako 55 znakov, aby ho spoločnosť Google správne zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania. Okrem toho je dobré umiestniť cieľové kľúčové slovo na začiatok značky title.

Meta popis nemá priamy vplyv na SEO na stránke, ale slúži ako užitočný nástroj na informovanie používateľov o vašej webovej stránke. Zaujímavým aspektom je, že Google zvýrazňuje vyhľadávané výrazy nachádzajúce sa v meta popise, preto je dôležité optimalizovať ho pre on-page SEO. aby ste z meta popisu vyťažili čo najviac, je dobré do neho zahrnúť hlavné a súvisiace kľúčové slová.

Pokiaľ ide o značky nadpisov, mali by slúžiť vyhľadávačom aj čitateľom. Vložte značky nadpisov do obsahu, aby ste ho rozdelili na časti a uľahčili tak čitateľom jeho prehľadávanie a pochopenie. Okrem toho môžete do týchto značiek nadpisov zahrnúť svoje hlavné alebo relevantné kľúčové slová, aby ste vyhľadávačom ponúkli jasnejšie pochopenie obsahu vašej stránky.

Vyhľadávače nedokážu priamo zobraziť multimediálny obsah, preto sa pri pochopení povahy multimediálnych prvkov spoliehajú na atribúty alt. Ak máte napríklad obrázok červeného lahodného jablka, môžete na jeho opis použiť tag alt, napríklad „červené lahodné jablko“. Okrem toho uvedenie zmysluplných názvov obrázkových súborov tiež pomáha spoločnosti Google pochopiť vaše multimédiá. Je nevyhnutné, aby ste vždy uvádzali alt tagy pre svoje multimediálne prvky. Tieto značky alt pomáhajú nielen vyhľadávačom, ako je Google, ale zlepšujú aj prístupnosť pre používateľov, ktorí môžu mať problémy s videním alebo interakciou s vaším obsahom. Používaním značiek alt sprístupníte svoj obsah širšiemu publiku, ktoré navštívi vašu webovú lokalitu.

Kľúčové slová sú špecifické slová používané v SEO na zameranie sa na to, čo používatelia hľadajú. Každá stránka na vašom webovom sídle by mala mať napísaný obsah, ktorý hovorí o tom, čoho sa daná stránka týka. Keď v texte na stránke použijete kľúčové slová, pomôže to spoločnosti Google pochopiť, o čom stránka je a ako ju správne zaradiť.

Obsah slúži ako spôsob poskytovania informácií používateľom a ako prostriedok na poskytnutie kontextu vyhľadávačom. Hrá kľúčovú úlohu pri optimalizácii na stránke. Obsah motivuje používateľov k návšteve vašej webovej stránky. Či už si prídu prečítať príspevok na blogu alebo preskúmať stránku s produktom, ľudia sa zaoberajú vaším obsahom. Optimalizácia obsahu je dôležitá, pretože pomáha vyhľadávačom správne ho pochopiť a zaradiť, čo v konečnom dôsledku uľahčuje ľuďom objavenie vašej webovej stránky.

Rýchlosť stránky označuje rýchlosť načítania obsahu webovej stránky.Vzhľadom na to, že ľudia majú v priemere kratšiu pozornosť ako zlatá rybka, približne 50 % používateľov opustí webovú stránku, ak sa nenačíta do troch sekúnd. Ľudia veľmi túžia po okamžitom prístupe k informáciám.

Vnútorné prepojenie zahŕňa vytváranie odkazov, ktoré spájajú rôzne stránky na webovej lokalite.Vnútorné prepojenie je často zanedbávaným aspektom SEO na stránke. S rozširovaním webovej stránky sa však systematický prístup k internému prepojeniu stáva kľúčovým. Vnútorné prepojenia totiž pomáhajú prehľadávačom webu pri navigácii na vašom webe, odhaľovaní čerstvého obsahu a chápaní vzťahov medzi rôznymi stránkami.

Obrázky sú typom multimédií, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť a rýchlo skenovať obsah.Obrázky sú dôležité pre SEO aj pre používateľský zážitok. Pomáhajú pri delení obsahu a sprostredkovaní kontextu, najmä v prípade zložitých postupov alebo ťažko vysvetliteľných funkcií. Dbajte na to, aby ste do obsahu zakomponovali obrázky, či už ide o skladové fotografie, vlastnú grafiku alebo snímky obrazovky.

Mobilná prívetivosť sa týka toho, ako dobre sa vaša webová stránka dá používať a prezerať na mobilných zariadeniach. Mať webové stránky, ktoré dobre fungujú na mobilných zariadeniach, je veľmi dôležité, pretože viac ako polovica návštevnosti internetu pochádza zo smartfónov a tabletov. Ak používatelia na mobilných zariadeniach nemajú jednoduchý prístup k vašej webovej lokalite, bude to mať negatívny vplyv na vaše umiestnenie vo vyhľadávačoch. Napríklad spoločnosť Google pri určovaní poradia webových lokalít zohľadňuje ich prívetivosť pre mobilné zariadenia a schopnosť reagovať. Ak teda vaša webová lokalita nie je navrhnutá tak, aby vyhovovala používateľom mobilných zariadení, prichádzate o potenciálnych zákazníkov a príjmy.