Téma 2 Výber, implementácia a používanie softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) 

Výber systému CRM

Ak chcete vybrať správny systém CRM, začnite tým, že zistíte, s akými problémami sa vaša firma stretáva. Porozprávajte sa so svojím tímom a opýtajte sa ho, s akými problémami sa stretáva pri súčasných procesoch alebo systémoch. Zistite, aké nástroje alebo funkcie by im podľa nich uľahčili prácu. Ukážete tým svojim zamestnancom, že si ceníte ich podnety a chcete im poskytnúť tie najlepšie nástroje. Je veľmi dôležité zapojiť všetkých, ktorých sa nový systém CRM bude týkať. Keď získate podnety od všetkých členov tímu, implementácia nového systému bude plynulejšia. Aj keď investujete do nových nástrojov, nepomôže to, ak ich zamestnanci nepovažujú za potrebné alebo ich odmietajú používať.

Implementácia

Keď ste si vybrali systém CRM, ktorý vyhovuje vašej spoločnosti, je čas uviesť ho do praxe. Pripravte sa však na náročný proces. Inštalácia nového systému je veľká záležitosť a nechcete, aby dopadla zle. Už ste investovali čas a peniaze a chcete sa vyhnúť problémom a zabezpečiť hladký priebeh. Aby ste predišli akýmkoľvek problémom, potrebujete plán. Tu je niekoľko tipov, na ktoré by ste mali pri tvorbe plánu myslieť:

Nastavte jasné a realistické očakávania pre svojich zamestnancov a zákazníkov. Systém CRM je užitočný, ale nie je to zázračné riešenie. Potrebuje školenie, disciplínu a pravidelné používanie. Niekedy môže vytvoriť nové problémy skôr, ako vyrieši tie staré. Ľudia potrebujú čas, aby sa ho naučili a pochopili, ako ovplyvňuje rôzne časti podniku. Ak nestanovíte jasné očakávania, používatelia môžu byť frustrovaní a prestanú ho používať. Taktiež informujte svojich zákazníkov, ak získavate nový systém, a požiadajte ich, aby nahlásili akékoľvek problémy.

Vytvorte rozumný harmonogram zavádzania systému a stanovte pevný termín úplnej implementácie. Obráťte sa na spoločnosť CRM, aby vám poradila, ako dlho to zvyčajne trvá.

Vyberte aspoň jedného „hlavného používateľa“, ktorý bude plne rozumieť systému a všetkým jeho častiam. Táto osoba môže pomôcť pri riešení problémov a zaškolení ostatných.

Naplánujte pre všetkých používateľov konkrétny čas na školenie od poskytovateľa systému CRM a uistite sa, že vedia, ktoré časti sa musia naučiť pre svoje úlohy.

Predtým, ako sa pustíte do testovania, otestujte systém v malom meradle. Nezbavujte sa starých systémov, kým si nie ste istí, že nový systém funguje.

Keď do systému investujete, zaviažte sa ho používať. Budú sa vyskytovať problémy, ale ak ho začnete opúšťať, budete mať ďalšie problémy.

Na záver možno povedať, že systém CRM môže skutočne zlepšiť vaše podnikanie mnohými spôsobmi. Môže zvýšiť morálku zamestnancov, zlepšiť skúsenosti zákazníkov, uľahčiť chod vecí a zvýšiť zisky. Ak venujete čas výberu toho správneho a starostlivo naplánujete implementáciu, môže vašu spoločnosť posunúť na vyššiu úroveň. Získanie systému CRM je voľba, ktorú nebudete ľutovať.