Téma 3

Vizionárske vedenie ľudí: nový prístup

Vizionársky vodcovský prístup možno definovať ako štýl, ktorý podporuje stanovovanie inšpiratívnych, vpred posúvajúcich cieľov pre oddelenie aj spoločnosť (Van Knippenberg & Stam, 2014). Zároveň kultivuje prostredie, v ktorom si členovia tímu môžu zdokonaliť svoje zručnosti a znalosti, pričom ich poháňa spoločný cieľ, ktorý podporuje rast a osobný rozvoj.

Canva

Vizionárski lídri

Vizionárski lídri sú často považovaní za architektov zmeny a pokroku, pretože majú jedinečný súbor vlastností, ktoré ich odlišujú vo svete vodcovstva (Kramer, 2007). Títo jednotlivci nie sú spokojní so súčasným stavom; majú vrodenú schopnosť vidieť za horizont a mať víziu budúcnosti, ktorá je sľubnejšia, inovatívnejšia a inšpiratívnejšia. Vlastnosti vizionárskych vodcov presahujú hranice konvenčných líderských kvalít.

Hlavné charakteristiky vizionárskych lídrov

Nasledujú niektoré z kľúčových atribútov, ktoré definujú vizionárskych lídrov:

Vizionárski lídri by tiež mali byť schopní prejaviť empatiu a pochopenie emocionálnych stavov iných ľudí. Toto akútne uvedomenie si toho, ako vízia a poslanie ovplyvnia ostatných, oprávňuje vizionárskeho lídra kultivovať zmysel pre všímavosť, uvedomenie a empatiu pri snahe dosiahnuť svoju víziu.

Prijatie vizionárskeho štýlu vedenia ľudí znamená pracovať spolu s ich tímami na dosahovaní cieľov a podpore rastu. Spolupráca umožňuje lídrom zosúladiť zručnosti tých, s ktorými spolupracujú, s cieľmi a zámermi, ktoré podporujú rast a napredovanie Spolupráca zahŕňa ďalší rozvoj potenciálu vlastných vzťahov a vytváranie príležitostí pre ostatných, aby ukázali svoje najlepšie schopnosti a postoje.

Vizionárski lídri musia mať sebauvedomenie, schopnosť rozpoznať svoje vlastné emocionálne podnety a živiť svoje prirodzené pozitívne myslenie. Okrem toho by mali byť sebestační a vnútorne motivovaní. Tieto vlastnosti sú potom umocnené ich schopnosťou porozumieť a ovplyvňovať emocionálnu pohodu druhých, čo ich núti prijať vízie a misie, ktoré sú nevyhnutné na poháňanie spoločnosti smerom k pokroku.

Visionary leaders must possess a clear vision. This enables them to recognize the current challenges confronting your team and business, understand the significance of these challenges, and determine the most effective approaches to address both present and future circumstances. These leaders thrive on challenging both themselves and others to break free from conventional thinking and stretch the limits of the prevailing norms.

Vizionárski lídri majú schopnosť presne a pôsobivo formulovať víziu a poslanie. Vízia komunikovaná vizionárskym lídrom vyžaruje inšpiráciu, podmanivosť a motiváciu. Ak vízia nedokáže posunúť tím vpred a zabezpečiť si jeho nadšenú podporu efektívnou komunikáciou, vodca riskuje, že jeho posolstvo bude neúčinné.

Vizionárski lídri by tiež mali byť schopní prejaviť empatiu a pochopenie emocionálnych stavov iných ľudí. Toto akútne uvedomenie si toho, ako vízia a poslanie ovplyvnia ostatných, oprávňuje vizionárskeho lídra kultivovať zmysel pre všímavosť, uvedomenie a empatiu pri snahe dosiahnuť svoju víziu.

Canva

Wangari Maathai, kenská environmentálna a politická aktivistka, sa vďaka svojim príspevkom k ochrane životného prostredia a posilneniu postavenia žien dostala na medzinárodné popredné miesto ako vizionárska líderka.

Maathaiina cesta začala z Kene v 50. rokoch a viedla ju do Spojených štátov amerických, kde sa venovala vyššiemu vzdelaniu, kde získala titul PhD. Bol to však jej vizionársky prístup a základné úsilie, ktoré skutočne definovali jej štýl vedenia.

V srdci vizionárskeho vedenia Wangari Maathai bolo hnutie Green Belt. Uvedomujúc si naliehavú potrebu bojovať proti odlesňovaniu a podporovať udržateľné živobytie, Maathai zmobilizovala ženy v Keni, aby vysadili milióny stromov. Jej vízia presahovala rámec ekologickej obnovy; jej cieľom bolo posilniť ekonomické a sociálne postavenie žien prostredníctvom ochrany životného prostredia. Oddanosť Wangari Maathai environmentálnemu aktivizmu a posilneniu postavenia žien jej v roku 2004 priniesla Nobelovu cenu za mier, keďže jej vizionárske vedenie a priekopnícke snahy zanechali nezmazateľnú stopu v ochrane prírody na celom svete.

Jej vizionárske vodcovské dedičstvo dodnes inšpiruje líderky a tvorcov zmien na celom svete. Jej schopnosť spojiť ochranu životného prostredia so sociálnym pokrokom zostáva dôkazom transformačnej sily vizionárskeho líderstva.

https://www.gettyimages.com/photos/wangari-maathai