Téma 3: Aktivita

Aktivita

Max a Simon pracovali v rovnakom tíme. Jedného dňa boli požiadaní o spoluprácu na projekte, ktorý im zadal ich nadriadený. Max má vo svojej práci rád štruktúru a sám si stanovuje prísne termíny, aby mohol podávať efektívne výkony. Na druhej strane Simon pracuje flexibilnejším spôsobom. Keď sa Max pokúsil stanoviť termíny pre Simona a realizovať projekt konkrétnym spôsobom, došlo medzi nimi ku konfliktu.

Otázka 1: Aké kroky je potrebné dodržať na vyriešenie konfliktu medzi Maxom a Simonom?

Otázka 2: Čo je príčinou ich konfliktu?

Otázka 3: Ktorá stratégia/stratégie môžu efektívne vyriešiť konflikt a dosiahnuť požadovaný výsledok?

Otázka 1: Na vyriešenie konfliktu medzi Maxom a Simonom je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  • KROK 1
    Identifikujte príčinu konfliktu – Rozdielny štýl práce medzi Maxom a Simonom, ktorý vyústil do konfliktu.
  • KROK 2
    Vyberte najlepšiu stratégiu na riešenie konfliktu podľa nášho želaného výsledku.

Otázka 2: V tomto scenári majú obe strany spoločný cieľ (úspešne dokončiť projekt), ale zdrojom ich konfliktu je rozdiel v ich pracovných štýloch.


Otázka 3: Aby sa tento konflikt vyriešil a aby mohli efektívne spolupracovať, môžu Max a Simon postupovať dvoma spôsobmi:

  • Po prvé, prostredníctvom prístupu spolupráce sa Max a Simon môžu pokúsiť vyriešiť svoj konflikt prostredníctvom komunikácie a pokúsiť sa nájsť integračné riešenie, ktoré im umožní dosiahnuť spoločný cieľ a vyhnúť sa aj poškodeniu ich vzťahu. Prostredníctvom tohto prístupu sa problém s najväčšou pravdepodobnosťou vyrieši a obe strany sa budú cítiť spokojné.
  • Ďalšou možnosťou môže byť kompromis medzi nimi, ale tu je cieľom nájsť vzájomne prijateľné riešenie, ktoré čiastočne uspokojí obe strany. Podobne je to aj s prístupom spolupráce, ktorý rieši problém, ale neskúma ho do takej hĺbky ako spolupráca. Preto v tomto prípade Max a Simon dokončia projekt, ale nakoniec je pravdepodobné, že nikto nebude skutočne spokojný a nedôjde k zlepšeniu ich budúceho vzťahu.