Téma 3 Charakteristiky otvoreného a uzavretého myslenia

Otvorení a uzavretí jedinci vykazujú odlišné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú ich prístup k novým myšlienkam, perspektívam a skúsenostiam. Tu je niekoľko kľúčových rozdielov medzi nimi:

Vlastnosti otvoreného myslenia:

 • Zvedavosť
 • Ochota počúvať
 • Tolerancia alebo nejednoznačnosť
 • Flexibilita
 • Empatia
 • Rešpektovanie rozmanitosti
 • Kritické myslenie
 • Otvorenosť voči spätnej väzbe
 • Intelektuálna pokora

Vlastnosti uzavretého myslenia :

 • Odpor voči zmene
 • Obranyschopnosť
 • Potvrdzovacie skreslenie
 • Tuhosť
 • Odsudzujúci postoj
 • Strach z neznámeho
 • Nedostatok empatie
 • Obmedzená intelektuálna zvedavosť

Je dôležité poznamenať, že otvorenosť nie je vlastnosť, ktorá by sa vzťahovala na všetko alebo nič. Ľudia môžu prejavovať otvorenosť v niektorých aspektoch svojho života a uzavretosť v iných. Rozvoj otvorenosti si vyžaduje uvedomenie si seba samého, aktívne úsilie a ochotu spochybniť vlastné predsudky a predpoklady.

Fixné a rastové myslenie | Psychológia ľudského správania, Rastové a fixné myslenie, Fixné myslenie (pinterest.de)