Téma 3 Efektívny obchodný model

Pred začatím akéhokoľvek podnikania by ste si mali vytvoriť rýchly kontrolný zoznam vo forme plánu obchodného modelu. Začnite s vizuálnym rámcom určeným na pomoc pri analýze a zdokonaľovaní kvality vášho podnikateľského plánu. Skladá sa z deviatich kľúčových zložiek a tu je prehľad jednotlivých zložiek spolu s otázkami, ktoré treba pri každej z nich zvážiť:

  1. Segmenty zákazníkov: Kto sú naši najdôležitejší zákazníci? Na aké rôzne segmenty zákazníkov sa zameriavame?
  2. Hodnotové ponuky: Aké jedinečné hodnoty ponúkame jednotlivým segmentom zákazníkov? Aké problémy alebo potreby riešime pre našich zákazníkov?
  3. Kanály: Prostredníctvom ktorých kanálov oslovujeme našich zákazníkov? Ako zákazníkom doručujeme naše hodnotové ponuky?
  4. Vzťahy so zákazníkmi: Aký typ vzťahu nadväzujeme s jednotlivými segmentmi zákazníkov? Aké stratégie používame na získanie, udržanie a zvyšovanie lojality zákazníkov?
  5. Zdroje príjmov: Ako generujeme príjmy z jednotlivých segmentov zákazníkov? Aké sú hlavné zdroje príjmov nášho podniku?
  6. Kľúčové zdroje: Ktoré kľúčové aktíva a zdroje sú nevyhnutné na poskytovanie našich hodnotových ponúk? Aké duševné vlastníctvo, fyzické zdroje alebo ľudské zdroje sú potrebné?
  7. Kľúčové činnosti: Ktoré činnosti sú kľúčové pre vytváranie a poskytovanie našich hodnotových ponúk? Aké kľúčové procesy a úlohy musíme vykonávať efektívne?
  8. Kľúčoví partneri: Aké úlohy zohrávajú títo partneri v našom hodnotovom reťazci?
  9. Štruktúra nákladov: Aké sú naše hlavné kategórie nákladov a výdavkov? Ktoré kľúčové zdroje a kľúčové činnosti sú najnákladnejšie?

Zodpovedaním týchto otázok pre každú zložku Business Model Canvas môžete získať komplexné pochopenie svojho obchodného modelu, identifikovať oblasti na zlepšenie alebo inováciu a vytvoriť efektívnejšiu a udržateľnejšiu stratégiu pre svoj obchodný nápad.