Téma 3 Príklady plánu krízového riadenia

Hoci nie je možné predvídať každú krízu, môžete typy kríz zovšeobecniť do kategórií a pripraviť plány na základe toho, čo sa môže stať. Medzi príklady krízového riadenia patria napr:

Finančná strata: Keď vaša spoločnosť utrpí finančnú stratu, možno budete musieť vyhlásiť konkurz alebo prepustiť zamestnancov. Tento scenár môžete naplánovať bez toho, aby ste poznali prvotnú príčinu finančnej krízy.

Technologické zlyhanie: Technologická nehoda môže spôsobiť, že vaši zákazníci budú dlhší čas bez prístupu. Tento typ krízy ovplyvňuje vašu povesť a vaše hospodárske výsledky, preto je dôležité pripraviť sa na túto situáciu.

Prírodná katastrofa: Na niektoré prírodné katastrofy sa môžete pripraviť podľa toho, kde sa nachádzate. Ak sa napríklad vaša spoločnosť nachádza v oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť záplavy, môžete si vytvoriť krízový plán pre prípad záplav, ktorý zahŕňa evakuáciu, komunikáciu so zákazníkmi, obnovu po havárii a iné.

Prevádzkové zmeny: Hoci sa to nemusí zdať ako tradičná kríza, mali by ste mať pripravený plán na neočakávanú veľkú zmenu vo vedení. Okrem toho môže byť váš prevádzkový proces ovplyvnený, ak budete musieť prepustiť veľa zamestnancov, a verejnosť sa o tom môže potrebovať dozvedieť.

Organizačné nešťastie: Vždy existuje možnosť, že vaša spoločnosť bude obvinená z nesprávneho konania alebo pochybenia, a v takejto krízovej situácii budete potrebovať plán, ako reagovať. Tento krízový plán môže zahŕňať vydanie verejného ospravedlnenia a vymyslenie spôsobu nápravy.

Záver
Rastúca nestabilita globálnych udalostí prinútila spoločnosti, aby sa pripravili na blížiace sa radikálne zmeny v podnikaní. Je praktickým faktom, že kríze sa nedá úplne vyhnúť, ale prijatím vhodných a včasných opatrení ju môžete zvládnuť a zmierniť jej každodenný vplyv.

Zdroj: Vektor zadarmo od storyset | Ilustrácia konceptu podnikateľského rizika (freepik.com)