Téma 3 Spôsoby na zlepšenie digitálnej prítomnosti

Na rozvoj a zlepšenie vašej digitálnej prítomnosti je potrebné nielen využívať konkrétne nástroje, ako sú tie, ktoré už boli spomenuté, ale aj stanoviť sériu krokov, ktoré môžu uľahčiť tento proces a zlepšiť jeho výkonnosť. 

Najprv je potrebné vypracovať písomnú stratégiu. Tá vám umožní definovať, aké sú vaše ciele napríklad na úrovni údajov a aké sú jednotlivé kroky, ktoré budete vykonávať na ich dosiahnutie. Táto stratégia by mala reagovať na nasledujúce prvky:

Scenár:

  1. Vaša osoba kupujúceho je chápaná ako zosobnenie ideálneho zákazníka vašej spoločnosti. Príkladom môže byť konkrétny klient: Marta, 23 rokov, ktorej záujmom je príroda a zvieratá. 
  2. Vaša ponuka hodnoty: vedieť preukázať, aké výhody má vaša spoločnosť, ktoré prinášajú prospech jej zákazníkom. Príkladom by mohlo byť, že máte agroturistiku, ktorá sa od ostatných odlišuje tým, že ponúka ekologické a zdravé menu so surovinami z vlastného pestovania. 
  3. Ciele stratégie SMART: ide o definovanie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a včasných cieľov. Príkladom cieľa SMART môže byť získanie 10 nových klientov prostredníctvom sociálnych médií, ktorých do konca mesiaca prilákali alternatívy ekologického menu.
  4. Činnosti a taktiky na ich dosiahnutie.
  5. Kľúčové ukazovatele výkonnosti a meradlá, pomocou ktorých budete hodnotiť účinnosť svojich činností: zamerajte sa na kľúčové ukazovatele úspechu. Príkladom môže byť, koľko lajkov a komentárov majú príspevky o novom organickom menu a koľko rezervácií sa uskutočnilo po zverejnení.

Po druhé, po vytvorení tohto profilu je nevyhnutné vytvoriť web aj profily na sociálnych sieťach (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn atď.) vašej spoločnosti alebo značky. Tie koniec koncov symbolizujú list prezentácie vášho projektu. Budú vaším prvým komunikačným kanálom s potenciálnymi zákazníkmi a zvyškom trhu, preto sú zásadné. K webu a sociálnym sieťam môžete pridať skúsenosť s vytvorením blogu, aby ste vytvorili osobnejší obsah, ktorý vytvorí trvalejšie spojenie s vašou klientelou, ktorá hľadá konkrétny bod spojenia v oblasti vašej značky. 

Po tretie, je nevyhnutné, aby ste neustále pracovali na tom, čo sa chápe ako vaša firemná identita: vaša značka nie je založená len na dizajne, marketingu a produktoch, ale na sérii hodnôt, ktoré sa prostredníctvom nich budete snažiť prenášať. Dostať sa cez komerčnú bariéru, aby vaše publikum plne ocenilo vašu značku, je jedným z hlavných cieľov každej značky. V digitálnom aspekte vám firemná identita pomôže vytvoriť kongruenciu vo vašich príspevkoch a materiáloch, ako aj konkrétny obraz toho, čo chcete sprostredkovať.

Nakoniec monitorujte zmeny svojej digitálnej prítomnosti. Počet návštev na vašej webovej stránke, počet lajkov alebo sledovateľov na sociálnych sieťach alebo recenzie, ktoré dostávajú vaše produkty, sú obzvlášť dôležité pre prítomnosť vašej spoločnosti. Preto zo svojej stratégie musíte byť schopní pokryť skutočné monitorovanie stanovených ukazovateľov a rôznych marketingových stratégií na ich zlepšenie. 

Freepik