Téma 3 Spôsoby zlepšenia riadenia času a Eisenhowerova matica

Tipy na zlepšenie riadenia času:

 1. Venujte čas plánovaniu a organizácii
 2. Stanovte si ciele
 3. Používajte zoznam úloh
 4. Buďte flexibilní
 5. Zvážte svoj biologický prime time
 6. Robte správne veci správne
 7. Odstráňte naliehavosť
 8. Praktizujte umenie inteligentného zanedbávania
 9. Vyhnite sa perfekcionizmu
 10. Prekonajte prokrastináciu
 11. Naučte sa hovoriť „nie“.
 12. Odmeňte sa.

Čo je Eisenhowerova matica?

Eisenhowerova matica je nástroj na určovanie priorít, ktorý vám pomôže usporiadať úlohy podľa naliehavosti a dôležitosti. Načrtáva konkrétne kroky, ktoré treba vykonať v závislosti od toho, kde sa úloha nachádza v kvadrantoch matice priorít:

 • Naliehavé a dôležité: Urobte
 • Naliehavé, ale nie dôležité: Delegujte
 • Nie naliehavé, ale dôležité: Naplánuj
 • Nie naliehavé a nie dôležité: Vymazať

Keď sa vám zdá, že váš zoznam úloh je preplnený, Eisenhowerova matica vám ukáže, na ktorých úlohách treba pracovať ako na prvých – a ako rozdeliť a ovládnuť všetko ostatné.

Zdroj: Článok o Eisenhowerovej matrici: Eisenhowerova matica │asana