Téma 4: Aktivita

Aktivita: SMART rámec cieľov pre zlepšenie tímovej práce

Povzbudzujte účastníkov, aby premýšľali o cieľoch súvisiacich s tímovou prácou, ktoré by chceli dosiahnuť. Tieto ciele môžu súvisieť s komunikáciou, spoluprácou, ich rolami/zodpovednosťami alebo akýmkoľvek iným aspektom tímovej práce. Teraz požiadajte účastníkov, aby prišli so svojimi individuálnymi cieľmi SMART, ktoré by si chceli stanoviť a splniť.

Poskytnite účastníkom vzorový cieľ, napríklad „Dnes zavolám ľuďom“, a potom ho premeňte na SMART cieľ, napríklad „Dnes zavolám 10 potenciálnym zákazníkom“ (citované podľa Weintraub et al. 2021, s. 240).